O vysokom podiele zdravotníctva na celkových verejných výdavkoch

Radovan Kopečný, Aktuálne.sk:
Pripravujem článok o vládnych výdavkoch v kontexte uverejnenej správy Eurostatu a rád by som Vás poprosil o vyjadrenie. Kolegovia z INEKO mi Vás odporučili ako analytického odborníka na zdravotníctvo, a preto Vás chcem poprosiť o analytické vyjadrenie práve k výdavkom na tento rezort. Okrem toho, že medziročne nám ako jedným z menšieho počtu krajín výdavky vlády rástli, v porovnaní za rok 2013 máme z celej EÚ najvyššie výdavky na tento rezort. Máme ich dokonca vyššie než Británia s jej „socialistickým“ zdravotníctvom. No napriek tomu to v zdravotníctve vyzerá, ako vyzerá. Súvisí s tým aj to, že štát predal všetky ziskové aspekty zdravotníctva (napríklad laboratória)?

Dušan Zachar, INEKO:
Štatistika Eurostatu hovorí o tom, že Slovensko má v rámci svojich verejných výdavkov vysoký podiel výdavkov na zdravotníctvo, pričom žiadna ďalšia krajina ho nemá taký vysoký. Nie je to novinka a hovorí to o relatívne finančne významnom a nákladnom sektore v celých verejných financiách. Preto sa neslobodno čudovať ministerstvu financií, že sa pravidelne zdráha zvyšovať výdavky do zdravotníctva a apeluje na ich efektívnejšie využívanie. Zdravotníctvo patrí pravidelne k rizikovým oblastiam, čo sa týka rastu verejného dlhu. Vysoký podiel výdavkov na zdravotníctvo na Slovensku je okrem častej nehospodárnosti dôsledkom aj objektívne horšieho zdravotného stavu obyvateľstva v porovnaní s väčšinou krajín EÚ.


Z vyjadrenia bolo citované 19.7.2015 v článku na portáli Aktuálne.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS