O povinnosti farmafiriem oznamovať odmeny a dary dané lekárom

Ján Krempaský, SME:
Zaujíma ma Váš názor na návrh novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní.

Čo hovoríte na to, že podľa návrhu novely zákona budú musieť peňažné a nepeňažné plnenia nahlasovať už len farmafirmy, nie lekári?

Dušan Zachar, INEKO:
Lekári tieto plnenia nenahlasovali, aj keď mali takúto povinnosť, takže je logický krok, že sa táto povinnosť presunie na farmafirmy, kde existuje menšie riziko nesplnenia si tejto povinnosti.

Zuzana Dančíková z Transparency, ktorá sa na novele podieľa, povedala, žeby to bolo ideálnejšie, keby nahlasovali plnenia aj lekári a tým pádom by bolo krížová kontrola. MZ SR tvrdí, žeby to bolo technicky náročné, stotožňujete sa s takým vysvetlením?

Myslím si, že z hľadiska transakčných nákladov je momentálne optimálnejšie, keď tieto plnenia budú nahlasovať farmafirmy, ktoré sú ľahšie kontrolovateľné.

Čo hovoríte na to, že farmafirmy budú musieť menovite hlásiť, ktorému lekárovi, aké plnenie (peňažné alebo nepeňažné) a v akej výške dali?

Keď už túto povinnosť nebudú mať lekári, je nutné, aby ju prevzali farmafirmy. Cieľ je zvýšiť transparentnosť v informačne asymetrickom sektore, zvýšiť bezpečnosť pacientov upozorňovaním na možné konflikty záujmov zdravotníckych pracovníkov, ako aj podporovať efektívne využívanie verejných zdrojov v zdravotníctve.

Myslíte si, že takéto menovite hlásenie bude viesť lekárov k tomu, že budú do svojich daňových priznaní dávať všetky plnenia, ktoré tam majú dať?

Myslím si, že to nevyhnutne bude musieť viesť k presnejšiemu deklarovaniu príjmov zdravotníkov, keďže plnenia budú známe. Tento efekt však bude značne závisieť aj od kontrol daňových orgánov.

Čo sa týka kontroly úplnosti nahlasovania plnení zo strany farmafiriem, MZ SR tvrdí, že to bude kontrolovať v spolupráci s finančnou správou cez zrážkovú daň. Čo si o tom myslíte? Je to reálne a účinné?

Neviem, či presne rozumiem tejto otázke. Lebo, ak už farmafirma odvedie zrážkovú daň, bolo by od nej hlúpe, nesplniť si aj ohlasovaciu povinnosť. Bola by to z ich strany pravdepodobne nedbanlivosť. Možno väčším problémom by bolo, keby sa farmafirma vyhla zrážkovej dani a tiež ohlasovacej povinnosti. V takom prípade je však kontrola zo strany finančnej správy náročnejšia. Tu by jej povinné hlásenia zo strany lekárov síce pomohli pri krížovej kontrole, avšak prínos takéhoto riešenia by pravdepodobne neprevýšil vysoké administratívne náklady s ním súvisiace.


Z odpovedí bolo citované 3.7.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS