Hodnotenie správy prezidenta o stave republiky v oblasti zdravotníctva

Podľa môjho názoru pomenoval prezident SR Andrej Kiska vo svojej správe o stave krajiny situáciu v zdravotníctve pomerne presne, pričom v nej zašiel aj do viacerých konkrétností. Možno povedať, že oblasť zdravotníctva bola jednou z nosných tém prezidentovej správy.

Prezident správne viackrát upozornil, že pre lepšie fungovanie zdravotníctva je nevyhnutné presadzovať poriadok a transparentnosť, aby sme o.i. zistili, či máme v systéme dosť zdrojov a či ich dostatočne účelne využívame v prospech pacientov. Súčasťou poriadku a transparentnosti v zdravotníctve je aj meranie a zverejňovanie kvality a efektívnosti poskytovateľov, ako aj zdravotných poisťovní. Osobitne ma zaujal prezidentov výrok, že zavedenie poriadku a transparentnosti v zdravotníctve nie je otázkou možností štátu a dodatočných zdrojov, ale len otázkou „vôle a ochoty ľudí, ktorí rezort riadia“.

Prezident pripomenul, že štát ako dominantný či jediný hráč na poli poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, regulácie, dohľadu a legislatívy má „absolútne možnosti zaviesť poriadok, zrozumiteľné pravidlá a spravodlivosť“ v zdravotníctve, a preto musí za to niesť pred občanmi zodpovednosť, a nie sa pred nimi skrývať za stále sa vynárajúce politické témy, ako je napríklad projekt unitarizácie zdravotného poistenia alebo zákazu zisku poisťovní.

Súhlasím s prezidentom, že ostatná čiastková a nepresná regulácia poplatkov v zdravotníctve nepriniesla želaný poriadok a ochranu slabých. Oceňujem, že hlava štátu spomenula v správe alibizmus ministerstva a vlády, keď dôležité kroky pre lepšie, spravodlivejšie a efektívnejšie fungovanie zdravotníctva, ako je zavedenie DRG, eHealth-u a štandardných diagnostických a liečebných postupov, odsúva na obdobie po voľbách, keď už nebude niesť za to zodpovednosť. V neposlednom rade sa stotožňujem s kritikou, že štát nedokáže presadiť systém porovnávania cien (benchmarking) tovarov a služieb v zdravotníctve, ktorý by sťažil uskutočňovanie výrazne nehospodárnych nákupov financovaných z verejných zdrojov.

Výstižná správa.

Dušan Zachar, analytik INEKO


Komentár bol písaný pre Zdravotnícke noviny a bol uverejnený 22.6.2015 na portáli mediweb.hnonline.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS