O spôsobe rozdelenia 30 mil. dotácie vlády na rekonštrukciu štátnych nemocníc

Zlatica Beňová, Pravda:
Ministerstvo zdravotníctva dostalo do rozpočtu 30 miliónov eur na kapitalové výdavky, ktoré prerozdelí nemocniciam na rekonštrukcie,  nákup zariadení a pod., a to už do konca tohto roka. Príspevky už dostali 4 nemocnice (Trenčín, Trnava a Banská Bystrica - FN a DFNsP), zajtra má dostať aj Univerzitná nemocnica Martin. Ministerstvo zatiaľ rozdalo 5 mil. eur, pričom neodpovedalo, podľa akého kľúča peniaze rozdeľuje. Uviedlo, že má harmonogram finančnej podpory, nepovedali, čo to presne znamená...
30 mil. eur je dosť peňazí, nemal by byť presný kľúč, podľa ktorého by malo MZ SR postupovať? Nemala by byť aj jasne špecifiovaná výzva, čo musia nemocnice splňať, aby príspevok dostali? (Napríkad Fakultná nemocnica v Trenčíne nevedela, o akú výzvu ide, to isté aj FN BB, tá tvrdí, že peniaze dostali, keď bola v BB na výjazdovom rokovaní vláda...)

Dušan Zachar, INEKO:
Samozrejme by MZ SR malo zverejniť, na základe akého kľúča rozdelilo dotáciu a na aké investície nemocníc vyčlenila koľko peňazí, aby si verejnosť mohla urobiť názor, či je uskutočnené alokovanie financií účelné, a či berie do ohľadu aj také aspekty, ako je zdravé hospodárenie nemocnice, zlepšovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom a pod. Alebo či ide len o politické rozhodnutie od stola bez adekvátnych podkladov a analýz.


Písané 4.6.2015 pre denník Pravda.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS