O hradení poplatkov u lekára šekom na pošte

Martin Sliz, Hospodárske noviny:
Chcel by so Vás poprosiť o vyjadrenie ku skutočnosti, že niektorí lekári vzhľadom na nízky objem práce s hotovosťou zvolili možnosť nemať registračnú ani virtuálnu pokladnicu a namiesto toho posielajú pacienta platiť poplatky šekom na najbližšiu poštu, odkiaľ potom idú naspäť do ambulancie s ústrižkom o zaplatení. Registrujete túto skutočnosť? Mohli by ste sa, prosím, vyjadriť, prečo sa to deje, čoho je to možno dôsledok a pod.?

Dušan Zachar, INEKO:
Riešiť platenie poplatkov u lekára posielaním pacienta na poštu a vrátením sa s ústrižkom nie je hodné 21. storočia, ale v ojedinelých prípadoch na vidieku, kde je málo pacientov a kde sú lekári v pokročilom dôchodkovom veku a nie sú zorientovaní v IT, je to možno riešenie, ktoré umožňuje týmto lekárom vyhnúť sa kúpe drahej registračnej pokladnice alebo pripojeniu sa na internet a zaregistrovaniu do bezplatnej štátnej virtuálnej pokladnice. V každom prípade to pre pacientov predstavuje diskomfort a pre tých, ktorým je čas vzácny, to môže byť aj dôvodom na zmenu lekára.


Z vyjadrenia bolo citované 4.6.2015 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS