O nadbytočnosti niektorých nemocníc

Ján Krempaský, SME:
Mám na Vás niekoľko otázok k téme, ktorá by mala byť odpoveďou na otázku: Koľko regionálnych (okresných) nemocníc je na Slovensku nadbytočných?

1. Keď zoberieme objem finančných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na Slovensku vo verejnom zdravotnom poistení a pokrytie územia Slovenska nemocnicami, koľko regionálnych (okresných) nemocníc (nemyslím UN a FN) je podľa Vás nadbytočných, respektíve by mali byť pretransformované zo všeobecných nemocníc na nemocnice, ktoré sa špecializujú na konkrétnu diagnózu či diagnózy?

Dušan Zachar, INEKO:
Myslím si, že túto otázku dnes nevie kvalifikovane zodpovedať nikto na Slovensku, keďže chýbajú analýzy a najmä kvalitné meranie a zverejňovanie parametrov produkcie, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti poskytovanej jednotlivými nemocnicami, čo by potom umožňovalo poctivejšie porovnania medzi nimi a umožnilo by to ľahšie zodpovedať Vašu otázku.
MZ SR sa pokúša realizovať pilotný projekt v trenčianskom kraji, ktorý by mal dať aj čiastočné odpovede na túto Vašu otázku. Ale zatiaľ je tento projekt len na začiatku.


2. Čo hovoríte na odhad Penty, že takýchto všeobecných nemocníc, ktoré by sa mali reprofilovať na nejaké špecializované zariadenia je 15? Súhlasíte?

Pozri bod 1.

3. Súhlasíte s názorom, že tým, že Penta má nemocničnú sieť Svet zdravia a zároveň aj ZP Dôveru deformuje trh regionálnych (okresných) nemocníc, lebo svojim nemocniciam dáva lepšie podmienky ako cudzím?

Ak by Dôvera zvýhodňovala zdravotnícke zariadenia skupiny Penta, čiže by alokovala svoje zdroje neefektívne, z dlhodobej perspektívy by to bolo kontraproduktívne a išla by proti svojim vlastným cieľom. Súťaž na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a meranie a zverejňovanie výsledkov, kvality a efektívnosti služieb na týchto trhoch je poistkou, aby sa zdroje využívali efektívne, lebo v opačnom prípade príde trest - odliv pacientov, nižší zisk alebo strata, bankrot.

4. Súhlasíte s názorom, že piešťanská nemocnica z pohľadu rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje, by sa mala reprofilovať zo všeobecnej nemocnice na nejaké špecializované zariadenie?

Pozri bod 1.


Z odpovedí bolo citované 3.6.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS