O zazmluvňovaní a preplácaní CT- a MR-vyšetrení

Zuzana Dančíková, Transparency International Slovensko pre Denník N:
Zdravotníci tvrdia, že v zdravotníctve sú výkony, ktoré sú ziskové (CT, MR diagnostika, klinická biochémia) a také, ktoré sú stratové (chirurgia, JIS). Firma Pro Diagnostic Group vlastní päť firiem, ktoré prevádzkujú 8 MR pracovísk v siedmich mestách. Pracoviská Pro Diagnostic Group majú s VšZP zmluvy na maximálny objem vyšetrení 12,7 mil. EUR ročne. Predstavuje to 47 % zazmluvnených objemov MR vyšetrení VšZP. S Dôverou majú firmy zmluvy na ďalších 3,8 mil. EUR ročne. Pracoviská Pro Diagnostic Group za posledných päť rokov vygenerovali tržby 54 miliónov EUR, zisk po zdanení takmer 15 miliónov EUR. Znamená to ziskovú maržu 27 %. Je takáto marža privysoká?
Ako si vysvetľuješ, že 83 % objemu MR vyšetrení VšZP poskytujú súkromníci a iba 17 verejní a iní vlastníci? Súvisí to so ziskovosťou sektora?

Jednotková cena MR vyšetrenia hlavy na Slovensku je 160 EUR, v ČR 124 EUR, v Poľsku 99 EUR a v Maďarsku 53 EUR. Jednotková cena CT vyšetrenia hlavy na Slovensku je 78 EUR, v Poľsku 40 EUR, v Česku 26 EUR a v Maďarsku 20 EUR. Zuzana Zvolenská povedala, že vysoké ceny na Slovensku boli stanovené historicky a už ich znižovali, cenotvorbu ďalej riešia. Súvisia vysoké marže poskytovateľov s privysokými jednotkovými cenami? Ceny u nás stanovujú poisťovne, mali by pritom prihliadať na ceny v okolitých krajinách?

Dušan Zachar, INEKO:
Bez zavedenia DRG a bez poctivého merania produkcie, kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je najmä pri liečebných výkonoch ťažké hodnotiť, či je tá-ktorá oblasť nemocnice zisková alebo stratová. Nemáme k tomu relevantné dáta. Ani samotné nemocnice nedokážu povedať, čo presne je ziskové, a čo stratové. Navyše súčasné zazmluvňovanie nemocníc zo strany zdravotných poisťovní berie v konečnom dôsledku do úvahy najmä celkový balík financií pre celé zariadenie s tým vedomím, že nemocnice si "stratové" odbornosti krížovo zadotujú zo "ziskových" oblastí.

Dosiahnuť takú vysokú rentabilitu tržieb (zisková marža) je pre väčšinu podnikateľských subjektov v ekonomike určite niečím výnimočným. Je preto namieste otázka, prečo trh dovoľuje takéto relatívne veľké zisky a vysoké ceny. Či nie je náhodou zneužívané dominantné postavenie tak poskytovateľov diagnostických služieb, ako aj nákupcov týchto služieb, teda poisťovní.


Aký by bol podľa teba optimálny spôsob preplácania CT a MR vyšetrení?
Je dnes udeľovanie limitov a predlžovanie zmlúv zo strany poisťovní v poriadku? Je jasné, na základe čoho dostanú niektorí poskytovatelia väčšie objemy a dlhšie zmluvy? Ako by sa to malo upraviť, aby bol systém transparentný? Prečo je dôležité, aby sa dalo vysvetliť, prečo konkrétne zariadenie dostalo určitý limit a dlhšiu zmluvu?

Podľa môjho názoru by bolo efektívnejšie, keby si výkony tzv. spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ), teda vrátane MR- a CT-vyšetrení, objednávali samotné nemocnice a zároveň platili za ne, čím by sa výrazne znížili duplicitné a ďalšie zbytočné vyšetrenia a zvýšila sa motivácia nemocníc obstarávať si diagnostiku za čo najvýhodnejšie ceny.

Kým to však tak nie je, mali by si zdravotné poisťovne vyberať poskytovateľov diagnostických služieb podľa najnižších cien na jednotku kvality, pričom by museli brať na zreteľ aj miestnu a časovú dostupnosť pre pacientov. Je dôležité, aby existovala transparentná súťaž o zazmluvňované objemy medzi poskytovateľmi a tá by vygenerovala čo najnižšie ceny a čo najkratšie čakanie pacientov.


Z odpovedí bolo citované 25.5.2015 v článku Denníka N.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS