Rozhovor o hodnotení ostatných 3 rokov v zdravotníctve

Ján Krempaský, SME:
Dnes robíme v denníku SME v súvislosti s odvolávaním ministra Čisláka a pondelkového odpočtu Fica zhodnotenie troch rokov ministerstva zdravotníctva.

1. Čo sa za posledné tri roky ministerstvo zdravotníctva podarilo? (Bol by som rád, keby ste uviedli aspoň jeden príklad).

Dušan Zachar, INEKO:
Za najpozitívnejšie opatrenie súčasnej vlády v zdravotníctve považujem dokončenie zavádzania parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotné poisťovne, tzv. PCG-model. Oceňujem tiež snahu a kroky vedúce k posilňovaniu kompetencií všeobecných lekárov, ktorí by mali chronických pacientov viac liečiť sami a menej posielať ďalej k špecialistom. V neposlednom rade pozitívne hodnotím, že sa zastavil projekt zavedenia jedinej zdravotnej poisťovne, hoci už stihol napáchať mnoho, aj finančných škôd.

2. Na druhej strrane, aké najväčšie sklamania sa Vám s tromi rokmi ministerstva spájajú? Čo sa nepodarilo?

Ostatné tri roky v zdravotnej politike možno v stručnosti charakterizovať ako obdobie strateného času. Práve absencia systémových zmien je najväčším sklamaním a nedostatkom, ktorý bude negatívne ovplyvňovať slovenské zdravotníctvo aj v nasledujúcich rokoch. Vláda a parlament navrhovali a prijímali v zdravotníctve oveľa viac negatívnych opatrení ako tých pozitívnych. Pacienti stále nemajú informáciu, na čo všetko majú v zdravotníctve nárok, chaos v poplatkoch sa po prijatí nedávnej legislatívy podľa mňa ešte zväčší, zdravotnícki pracovníci a nemocnice nie sú odmeňovaní na základe kvality odvedenej práce, zadlžovanie štátnych nemocníc sa nepodarilo zastaviť, verejné obstarávanie bolo často škandalózne.

3. Premiér Robert Fico sa v pondelok chválil, že ministerstvu zdravotníctva sa podarilo zastaviť zadlžovanie nemocníc a obmedziť reexport liekov. Súhlasíte? Ak áno/nie prečo?

Nesúhlasím. Aktuálne údaje o hospodárskych výsledkoch štátnych nemocníc za uplynulý rok hovoria o zvyšujúcej sa strate týchto zariadení, pričom sa jednoznačne nedá potvrdiť ani znižujúca sa dynamika rastu nového dlhu. A pri problematike reexportu si spomeňme na nedávne informácie o chýbajúcich drahých onkologických liekoch a neúspešné opozičné legislatívne návrhy ako reexport regulovať v prípade nedostatku liekov na domácom trhu.

4. Ministerstvo malo ambíciu urobiť poriadok v poplatkoch. Podarilo sa mu to? Ak áno/nie, prečo?

Namiesto plánovaného poriadku v poplatkoch u lekára príde podľa mňa naopak k ešte väčšiemu zmätku v platbách pacientov. Zhorší sa predvídateľnosť, zvýši sa neprehľadnosť a vytvorí sa ešte väčší priestor pre sivú zónu, pre rôzne neformálne platby. Zákon týkajúci sa regulácie poplatkov rieši len určitú časť poplatkov, viaceré ruší bez náhrady, vôbec nie je komplexný, pričom pacient tu stále nebude disponovať informáciou, na čo všetko má skutočný nárok z verejného zdravotného poistenia. Budú i naďalej vznikať polemiky, či je ten alebo onen poplatok v súlade s legislatívou alebo nie.

5. Ako sa pozeráte na to, že  na Slovensku napriek sľubom Smeru nie je stále zavedené DRG a eHealth, naopak ich termín spustenia sa stále posúva?

Neporiadok vo financovaní a nedostatočná transparentnosť vyhovuje mnohým skupinám v zdravotníctve, ktoré z toho finančne profitujú. Na druhej strane je evidentné, že porazenými sú v tomto smere pacienti a platcovia daní a odvodov.

6. Ako hodnotíte doterajšie napredovanie projektu výstavby novej nemocnice, s ktorou sa v pondelok premiér rovnako chválil?

To kľúčové pre hodnotenie projektu nás ešte len čaká - samotný súťažný dialóg a čistota výberu najlepšieho uchádzača. Riziká tohto projektu sú však stále veľmi veľké.

7. Aké zmeny ešte do volieb možno očakávať od ministerstva zdravotníctva? Čo ešte môžu stihnúť?

Zásadnejšie veci sa už stihnúť nedajú, ale vytvoriť metodiku hodnotenia kvality a efektívnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a začať zverejňovať kľúčové parametre sa stihnúť dá.


Rozhovor bol uverejnený 16.4.2015 v denníku SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS