O referenciách uchádzačov o výstavbu a prevádzkovanie novej UNB

Martina Chudá, Hospodárske noviny:
Chceli by sme Vás poprosiť o stanovisko, v súvislosti s tým, že ministerstvo zdravotníctva včera zverejnilo zoznam siedmich záujemcov o výstavbu a prevádzku novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Medzi súťažiacimi je aj slovenská firma Sanigest CEE, ktorej konateľ sídli v Kostarike a vlastníkom je panamská firma Sanigest Internacional SA. Ako prosím vnímate, že novú nemocnicu u nás by mohla stavať firma so sídlom v Kostarike, a teda o zákazku za 6,3 miliárd eur sa uchádza aj firma z daňových rajov (napriek prijatia nového zákona, ktorý bráni firmám z daňových rajov zúčastňovať sa vo verejných obstarávaniach)?

Dušan Zachar, INEKO:
Firma Sanigest pravdepodobne nie je schránková firma. Vykazuje reálnu konzultačnú a podnikateľskú činnosť, veď napokon v nej v minulosti pôsobili šéfovia IFP (MF SR), ako aj IZP (MZ SR).

Ministerstvo financií nepreveruje čestné vyhlásenia záujemcov o výstavbu nemocnice pred súťažným dialógom, ale chce ich kontrolovať až po jeho skončení. Nakoľko sa vynárajú pochybnosti odborníkov, ktorí tvrdia, že ich kontrolou referencií by sa mohol zredukovať počet súťažiacich, nakoľko nemuseli splniť kritériá uvedené vo Vestníku verejného obstarávania, by sme sa chceli opýtať, čo si o tom myslíte Vy. Mal by rezort zdravotníctva kontrolovať referencie záujemcov ešte pred súťažným dialógom, aby sa vyselektovali jednotliví uchádzači?
Je to možné? Štandardné? Či zákon o verejnom obstarávaní umožňuje túto kontrolu, ktorá bude viesť k selekcii firiem, až po súťažnom dialógu? Nebolo by efektívnejšie firmy preveriť pred začatím dialógu, čím by sa ušetril nielen čas, ale aj peniaze?

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že momentálne podrobne vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a kontroluje všetky formálne a obsahové náležitosti žiadostí, pričom k súťažnému dialógu prizve v priebehu mája tých záujemcov, ktorí splnili kritériá. Je možné, že pri viacerých bodoch stačí na splnenie úvodných podmienok čestné vyhlásenie, ktoré na jednej strane znižuje administratívnu záťaž pre záujemcov, ale na strane druhej umožňuje začať súťažný dialóg aj firmám, ktoré nemusia mať úplne seriózny záujem o výstavbu nemocnice. Preto by sme odporúčali, aby ministerstvo už pred zúžením okruhu uchádzačov, s ktorými bude pokračovať v dialógu, preskúmalo a vyhodnotilo reálnosť čestných vyhlásení, aby sa náhodou do ďalšej fázy nedostali firmy, ktoré nespĺňajú všetky kritériá a naopak pred bránami zostali tie, ktoré ich spĺňajú. V každom prípade by bolo vo verejnom záujme, aby ministerstvo zverejnilo, aké spoločnosti poskytli referencie jednotlivým uchádzačom.


Z odpovedí bolo citované 16.4.2015 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS