O časenkách pri návšteve lekára

Ján Krempaský, SME:
Zaujímalo by ma, aký máte názor na časenky u ambulantného lekára? Myslíte, žeby to mohla byť alternatíva k prednostným vyšetreniam? Myslíte, že je to použiteľné u špecialistov aj obvodných lekárov? (Lebo lekári tvrdia, že je to možné len u špecialistov).

Dušan Zachar, INEKO:
Alternatívou k poplatkom za prednostné vyšetrenie by mohlo byť zavedenie regulačných paušálnych poplatkov pri vstupe do ambulancie (podobne, ako boli "zajacovky") a/alebo sociálne únosnej regulovanej finančnej spoluúčasti pacienta na nákladoch za liečbu pri niektorých diagnózach, samozrejme pri stanovení ochranného finančného stropu prie tieto priame platby. Lekári by v takom prípade už neboli odkázaní na ostatné poplatky, napríklad aj za prednostné vyšetrenia, a v oveľa väčšej miere by bolo potom aj v ich záujme nastaviť taký systém objednávania pacientov na presný čas bez príplatku, ktorý by bol pre pacientov, ako aj lekárov komfortný a efektívny – aby sa v čakárni dlho nečakalo a lekár nemal počas svojich ordinačných hodín hluché miesta.
Systém časeniek môže byť výhodný pre niektorých lekárov, ale určite nie je dostatočne komfortný a efektívny pre pacientov.


Z vyjadrenia bolo citované 5.3.2015 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS