O legislatíve rušiacej poplatok za prednostné vyšetrenie

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Môžem Vás poprosiť o stručné vyjadrenie k schválenej novele zákona o rozsahu, týkajúcej sa poplatkov? A zrušenia možnosti prednostných vyšetrení, ktoré navrhol župan Blanár? Sprehľadní sa tým systém, alebo bude viac neformálnych platieb?

Dušan Zachar, INEKO:
Ak nadobudne účinnosť príslušná legislatíva o poplatkoch u lekára v takej podobe, ako ju nedávno schválili poslanci parlamentu, dovolím si tvrdiť, že sa ňou dosiahne presný opak toho, čo pôvodne zamýšľala. Nepríde totiž k avizovanému poriadku v poplatkoch, ale naopak príde k väčšiemu neporiadku - zhorší sa predvídateľnosť, zvýši sa neprehľadnosť, ako aj priestor pre rôzne neformálne platby. Najmä na poslednú chvíľu vládnymi poslancami presadené a neprediskutované zrušenie poplatku za prednostné vyšetrenie prinesie zbytočné starosti a náklady tak lekárom, ako aj ich pacientom. Je veľmi pravdepodobné, že niekde aj viac ako štvrtinový výpadok príjmu ambulancie z titulu zákonom zrušených poplatkov si budú chcieť lekári vykompenzovať novými poplatkami, ktoré budú konformné s platnou legislatívou. Len ich budú musieť najprv vymyslieť a otestovať v praxi, pričom tento neproduktívny čas mohli namiesto toho využiť na liečenie pacientov.

Zákon týkajúci sa regulácie poplatkov rieši len určitú časť poplatkov, a tak budú v budúcnosti vznikať i naďalej polemiky, či sú tie-ktoré poplatky u lekárov v súlade so zákonom alebo nie. Pacient tu stále nebude mať informáciu, na čo všetko má nárok z verejného zdravotného poistenia, pričom to je kľúčové na to, aby nastal poriadok v poplatkoch.

Ministerstvo zdravotníctva sa zbavilo svojej zodpovednosti za reguláciu poplatkov pacientov u lekárov a takmer všetku byrokratickú a kontrolnú záťaž prenieslo na župy, ktoré na to nemajú jednak odborné, personálne ani finančné kapacity. Pravdepodobne to bude nad ich sily a budú tieto povinnosti vykonávať len veľmi formálne a obmedzene.


Komentár bol zverejnený 26.2.2015 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS