O zverejnení platcov daní v zdravotníctve

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Poprosil by som o komentár k zverejneniu platcov, medzi ktorými sú aj subjekty pôsobiace tak či onak v zdravotníctve - má to význam, je to smer k transparentnosti, sú to firmy, ktoré mali zaplatiť, alebo už aj zaplatili, čo si v tom prečítajú poskytovatelia?

Dušan Zachar, INEKO:
Je dobré, že sa zvyšuje daňová transparentnosť. Môže ísť ruka v rukáve s následným tlakom verejnosti, ktorý by mohol motivovať platcov neadekvátne nízkej alebo žiadnej dane, ak sa porovná voči ich výnosom (resp. príjmom), odvádzať daň v korektnej výške. Veritelia si zároveň dokážu vytvoriť lepší obraz o možnostiach dlžníkov splácať svoje záväzky.


Vyjadrenie bolo zverejnené 12.2.2014 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS