O reexporte liekov

Ivana Murínová, časopis Lekárnik:
Obraciam sa na Vás s prosbou o príspevok do decembrovej rubriky Polemika časopisu Lekárnik, ktorej téma bude mať názov REEXPORT. Veľmi radi by sme mali Vaše vyjadrenie k tejto problematike.

Ústredná otázka: Je podľa vás etické, že na liekoch pre slovenských pacientov niekto zarába?

Ďalšie otázky:

  1. Niektoré distribučné firmy vznikli len za účelom vývozu liekov do zahraničia. Nakúpia ich síce pre Slovensko, ale vyvezú ich do krajiny, kde sú ich ceny vyššie a tak na nich môžu veľmi “slušne” zarobiť. Máte informácie, koľko môže jeden z takýchto distribútorov zarobiť povedzme za vývoz 500 kusov balení toho-ktorého lieku?
  2. Tieto lieky sa do slovenských lekární a k slovenským pacientom ani nedostanú. Myslíte si, že je systém ochrany zdravia občanov SR zabezpečený dostatočne?
  3. Slobodný pohyb tovaru v rámci Európskej únie a možnosť slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zakázať vývoz liekov sa navzájom vylučujú. Európska komisia od Slovenska žiada úpravu zákona, minimálne na úrovni skrátenia “čakacej doby” na rozhodnutie ŠÚKL. Myslíte si, že by mohla 30-dňová lehota niektorým distribútorom nezámerne uškodiť?
  4. Naplnili sa podľa vášho názoru po takmer dvoch rokoch platnosti novely zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, kde je zakotvená aj povinnosť nahlasovať vývozy liekov do zahraničia Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ciele Ministerstva zdravotníctva SR zvýšiť dostupnosť liekov na Slovensku?

Dušan Zachar, INEKO:
Reexport liekov je v súlade so základnou slobodou EÚ, a to voľným pohybom tovarov a služieb. Celoeurópsky pomáha znižovať ceny liekov. Problém nastáva vtedy, ak má reexport za následok nedostatok niektorých liekov v nejakej krajine. Vtedy treba buď naplno využiť regulačný rámec, ktorý je k dispozícii, v našom prípade dôslednú kontrolu pravdivosti nahlasovania liekov vyvážaných do zahraničia a sledovanie dostupnosti liekov v SR a následné ochranné opatrenia zo strany ŠÚKL a MZ SR zabezpečujúce dostatok liekov pre pacientov v SR, alebo v krajnom prípade, ak to nepomôže, a po dôslednej analýze s dôveryhodnými a robustnými údajmi pouvažovať nad návratom k menej prísnemu modelu referencovania – stanovovaniu cien liekov na úrovni priemeru 6 najlacnejších krajín EÚ.

Vyjadrenie bolo citované v článku mesačníka Lekárnik, č.12/2014.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS