O príčinách nízkej súťaživosti v nemocničných tendroch v SR

Katarína Gécziová, Korzár Košice:
Aj vaše analýzy v minulosti ukázali, že v zdravotníckom sektore sa pri obstarávaní veľa nesúťaží. Zvyčajne sa prihlási len jeden záujemca. Viete mi krátko napísať dôvody? 

Dušan Zachar, INEKO:
Nízky priemerný počet predložených ponúk v nemocničných tendroch, a teda nízka súťaživosť zdravotníckych dodávateľov pri verejnom obstarávaní na Slovensku môže mať viaceré príčiny. Jednou z nich môžu byť úzko špecifické predmety obstarávania. Napriek tomuto faktu však existujú príklady v súkromnej sfére na Slovensku a v Česku aj vo verejnom sektore, kde si riaditelia nemocníc pravidelne vyberajú z väčšieho počtu ponúk. Príčinou nízkeho počtu ponúk v slovenských nemocničných tendroch môžu byť rôzne pokrivenia trhu – napr. slabá platobná disciplína obstarávateľov, dlhé splatnosti, korupcia, zmanipulované výberové kritériá našité na konkrétnu firmu odrádzajúce ostatných dodávateľov zúčastniť sa obstarávaní, politické prepojenia, konflikty záujmov štátu, silná regulácia či kolúzne správanie sa firiem. Nízky počet ponúk v nemocničných tendroch na Slovensku by mohol nasvedčovať tomu, že konkurujúci si dodávatelia si rozdelili trh, resp. akceptujú už dávnejšie rozdelenie sfér vplyvu, hlavne keď sme zaznamenali mnohé tendre rôznych obstarávateľov s rovnakým alebo veľmi podobným predmetom obstarávania a len jedinou predloženou ponukou v tendri vždy od iného uchádzača.

Pri tendroch s jedinou predloženou ponukou dochádza k zvýšeniu výslednej ceny oproti obstarávateľom očakávanej cene.


Z vyjadrenia bolo citované 15.11.2014 v článku periodika Košický Korzár.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS