O zodpovednosti kontrolných orgánov pri nákupoch nemocníc


Jana Trebulová, Pravda:
Dobrý deň, pokračujeme v téme rôznych predražených nákupov v slovenských nemocniciach a zodpovednosti za ne. Spätne sa totiž ukazuje, že NKÚ o mnohých sporných prípadoch vedelo, dokonca o tom aj vydalo správu, poslalo ju ministerstvu zdravotníctva aj zdravotníckemu či finančnému výboru. Zaujímavé sú strany 5 a 6. NKÚ nepodalo ani jedno trestné oznámenie, ktoré by z tejto správy vyplývalo. Prokuratúry začínajú konať až dnes, keď sa o vec začali zaujímať médiá.

  • Malo by NKÚ podľa vás konať okamžite, ako zistí čo i len náznak porušenia zákona?
  • Slovenské NKÚ robí viacej kontrol ako české, české však podáva viacej trestných oznámení. V čom to je?
  • Myslíte si, že si NKÚ plní svoju úlohu, ktorá mu vyplýva zo zákona a dokáže byť nápomocné napríklad pri riešení zdravotníckych káuz?

Dušan Zachar, INEKO:
Isté je, že NKÚ, ako aj ostatné kontrolné orgány, ako je ÚVO či MZ SR a ostatní verejní zriaďovatelia nemocníc, by mali svoju kontrolnú činnosť vykonávať viac aktívne a viac ju komunikovať smerom k verejnosti, aby sa dosiahol jednak väčší verejný tlak a odstrašujúci efekt pre nekalé konanie rôznych subjektov. A samozrejme ruka v ruke s tým by mali nasledovať aj sankčné a iné represívne kroky. A prečo tomu tak nie je? Myslím si, že je to najmä kvôli silnému vplyvu a rôznym konfliktom záujmov štátu v zdravotníctve a s tým súvisiacim silným politickým tlakom na kontrolné a represívne orgány.


Z vyjadrenia bolo citované 14.11.2014 v článku denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS