O paušálnom zvyšovaní platov a zavádzaní minimálnych miezd pre zdravotníckych pracovníkov

Ján Krempaský, denník SME:
Ministerstvo zdravotníctva včera na svojej stránke zverejnilo informáciu o tom, že už má pripravený návrh zákona na úpravu platov zdravotníkov (okrem lekárov, ktorí už zákon majú) v štátnych nemocniciach. Podľa návrhu chce MZ SR napríklad sestrám dať minimálnu základnú mzdu začínajúcu od sumy 652 eur v hrubom. K základnej mzde má nielen sestra, ale aj ostatní zdravotnícki zamestnanci štátnych nemocníc dostať ďalšiu zložku, ktorá bude tvorená zo mzdy za prácu nadčas, mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, z nočnej práce,  mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce. Treťou zložkou mzdy majú byť príplatky, napríklad za riadenie alebo zastupovanie, či osobný príplatok. 

Považujete principiálne za správne, že sa zvyšujú paušálne platy všetkým zdravotníkom a iba v štátnych nemocniciach? Ak áno/nie prečo? Myslíte si, že ak sa platy zvýšia len zdravotníkom v štátnych nemocniciach bude to (ako verí Zvolenská) vytvárať tlak na súkromné nemocnice, aby aj ony zvýšili platy svojim zdravotníkom? Ak nie, prečo?


Dušan Zachar, INEKO:
Riešením férového odmeňovania zdravotníckych pracovníkov nie je plošné zvyšovanie platov, ani zákonom stanovené minimálne mzdové nároky, ktoré majú nivelizačný charakter a nakoniec budú pôsobiť na mnohé zdravotné sestry demotivačne, pričom viaceré z nich budú mať potom už len veľmi obmedzené možnosti na platový rast. Riešením je diferenciácia platov umožňujúca riaditeľom nemocníc, prevádzkovateľom ambulancií či zariadení sociálnych služieb odmeňovanie sestier, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov podľa kvality odvedenej práce berúc zároveň do ohľadu i finančnú kondíciu tej-ktorej nemocnice či poskytovateľa.

Kvôli informačnej asymetrii je však nutné merať výsledky práce, aby mali poskytovatelia motiváciu a možnosť vyhľadávať a odmeňovať tých najlepších, a aby liberalizované odmeňovanie viedlo k lepším platom pre kvalitných pracovníkov a celkovo k lepšiemu zdravotníctvu.

Veľkým problémom pre celú spoločnosť je, ak sa zvyšujú platy lekárov či sestier plošne, bez ohľadu na finančné možnosti a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, keďže potom výrazne hrozí, že sa takýto krok prejaví v horšej efektívnosti a väčšej zadlženosti nemocníc, čo v konečnom dôsledku pocítia negatívne nielen pacienti, ale postupne aj všetci zdravotnícki pracovníci.


Z vyjadrenia bolo citované 30.10.2014 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS