Článok INEKO: PPPatrónka

Nová univerzitná nemocnica Bratislava. Na to, aký to má byť veľký a významný projekt, má verejnosť, či už ide o laickú alebo odbornú, trestuhodne málo informácií. Neskôr už môžu mať oveľa menšiu hodnotu, nakoľko už bude všetko rozhodnuté a procesy spustené. Ministerstvo zdravotníctva napríklad doteraz nezverejnilo štúdiu, ktorá by ukazovala výhodnosť takéhoto typu PPP-projektu pri výstavbe a prevádzkovaní novej nemocnice.

A najmä jedna z najdôležitejších informácií chýba v éteri. Z akých zdrojov si bude súkromný investor splácať svoju nemalú investíciu a následné prevádzkové náklady počas 30 rokov trvajúceho verejno-súkromného partnerstva. Najprv mal štát súkromníkovi "garantovať" dlhodobé kontrakty so zdravotnými poisťovňami, čo by však vedel len veľmi ťažko splniť, keďže projekt jednej poisťovne našťastie neprešiel. Teraz znie na prezentáciách ministerstva, že jedinou zárukou štátu pre investora má byť "non-competing clause". Táto klauzula sa však môže interpretovať rôznym spôsobom a pravdepodobne bude sprevádzaná zatvorením ktovie koľkých a ktovie akých nemocníc fungujúcich v rámci súčasnej UNB a prepustením ktovie koľkých a ktovie ktorých zdravotníckych pracovníkov. A ktovie, či novú nemocnicu nezaplatia nepriamo aj ostatné zdravotnícke zariadenia nižšími platbami najmä od štátnej VšZP alebo pacienti napríklad dlhším čakaním, ak sa náhodou nepodarí súkromnej bratislavskej univerzitnej nemocnici a ministerstvu dosiahnuť potrebné úspory z vyššej efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré mali umožniť splácať preinvestované peniaze súkromníkovi.

A hoci podľa slov úradníkov ministerstva má byť projekt "bez finančných garancií či iného druhu finančnej štátnej pomoci" a "mimo súvahy štátu", nemožno bagatelizovať riziko vzniku a nárastu skrytého verejného dlhu, ktorý nakoniec zaplatia platcovia odvodov a daní.


Zdroj: ZACHAR, Dušan: Otázky ostávajú, Zdravotnícke noviny, 9.10.2014


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS