O desiatich rokoch "Zajacovej" reformy zdravotníctva

Jana Čunderlíková, tlačová agentúra SITA:
Chcela by som Vás touto cestou požiadať o stanovisko k reforme zdravotníctva, ktorá bola urobená za čias ministrovania Rudolfa Zajaca. Ako s odstupom 10 rokov hodnotíte túto rozsiahlu reformu zdravotníctva? Čo považujete za najväčší prínos tejto reformy? Je naopak niečo čo by ste jej vytkli?

Dušan Zachar, INEKO:
Pred ani po Zajacovej reforme  nebol na Slovensku ponúknutý alternatívny koncept smerovania zdravotníctva porovnateľnej komplexnosti a kvality. Zajacovu reformu hodnotím ako doteraz najzásadnejšiu a najprínosnejšiu inštitucionálnu zmenu v slovenskom zdravotníctve. Priniesla viac správnych motivácií do konania aktérov v zdravotníctve, a tým vytvárala predpoklady na zdravšie fungovanie zdravotníctva, ktoré sa nachádzalo v kritickom stave.

Škodou je, a to je zároveň aj negatívom, že sa nepodarilo presadiť a implementovať všetky pôvodne navrhnuté reformné zmeny v zdravotníckom systéme, najmä čo sa týka dokončenia transformácie nemocníc na akciové spoločnosti a zavedenia regulovanej spoluúčasti pacienta na financovaní liečby tzv. neprioritných diagnóz, čo by pomohlo ešte viac stabilizovať zadlžený sektor zdravotníctva a zároveň by sa vytvoril priestor na vstup nových hráčov a súkromného kapitálu na zdravotnícky trh v SR.


Z odpovede bolo citované 26.9.2014 v spravodajstve tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS