O dlhoch nemocníc voči Sociálnej poisťovni

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Chcem sa spýtať, či sa  dá sa ešte niečo nové napísať o pohľadávkach Sociálnej poisťovne (SP) voči zdravotníckym zariadeniam? Veď im to stále rastie, najmä u piatich štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré sú naviac pred exekúciami chránené, takže SP zrejme nemá voči nim žiadne páky? Prečo vôbec nemocnice porušujú zákon a neplatia štátu? Je nejaké efektívne riešenie? Je sektor zdravotníctva najväčším dlžníkom SP? A ak zo 140 zariadení má dlhy v SP ani nie 30, je to vôbec veľa?

Dušan Zachar, INEKO:
Štátne nemocnice generujú preto tak rýchlo nové dlhy, lebo v nich chýbajú správne motivácie. Politicky nominovaní riaditelia nemocníc s krátkou životnosťou, chýbajúce tvrdé rozpočtové pravidlá pre hospodárenie nemocníc, nehospodárne nákupy, neustále oddlžovania zo strany štátu, legislatíva "nútiaca" vykonávať zdravotné výkony aj bez ich finančného krytia, zdrojmi nekryté zvyšovania platov lekárov a sestier, obrovský štátny vplyv na zdravotníctvo a s tým súvisiace odmietanie privatizácie nemocníc, zabetónovanie štátnych nemocníc v koncovej sieti - to všetko má výrazný vplyv na zlé hospodárenie štátnych nemocníc.

Veľký nárast nezaplatených odvodov niektorých štátnych nemocníc Sociálnej poisťovni je zapríčinený okrem už vyššie spomínaných faktorov aj značnou ochranou týchto zariadení pred exekúciami, neochotou Sociálnej poisťovne nechať exekvovať nemocnice z vlastného štátneho košiara, ako aj ich vedomím, že sú „too big to fail“ – teda že štát nedovolí, aby padli, keďže sú také významné. Navyše, ak zaplatia nemocnice načas alebo skôr svojim súkromným dodávateľom, môžu od nich, na rozdiel od Sociálnej poisťovne, očakávať rôzne benefity – siahajúc od výhodnejších cenových podmienok až po rôzne formy nelegálnych, pololegálnych či eticky otáznych výhod.

Sektor zdravotníctva patrí dlhé roky medzi najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ku koncu júla 2014 evidovala Sociálna poisťovňa voči zdravotníckym zariadeniam pohľadávky na neuhradenom poistnom až vo výške necelých 105 mil. EUR. Ku koncu roka 2010 bolo napríklad medzi 25 najväčšími dlžníkmi Sociálnej poisťovne až 10 nemocníc, pričom prím hrali vtedy, tak ako aj v súčasnosti, bratislavská Univerzitná nemocnica a Detská fakultná nemocnica.


Komentár bol uverejnený 18.9.2014 v Zdravotníckych novinách č.32.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS