O rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2015

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Vedeli by ste z prvého nástrelu návrhu rozpočtu a komentárov k nemu (bude menej, bude viac) okomentovať peniažky pre zdravotníctvo v roku 2015? A že asi nie definitívne a že kde sú štátni poistenci a že sa nepochybne bude rokovať aj vo výbore, aj v pléne a že zrejme budú zmeny...

Dušan Zachar, INEKO:
Ide zatiaľ len o prvý návrh rozpočtu, ktorý určite ešte prejde zmenami, a preto je nutné brať s rezervou „šibrinkovanie“ s číslami.

Vláda celkom správne deklaruje nutnosť pokračovať v konsolidácii verejných financií, a aj preto sa nedalo očakávať nejaké výrazné navýšenie zdrojov v zdravotníctve. Navyše v zdravotnom systéme neprebehli nevyhnutné štrukturálne zmeny, ktoré by zatvorili ústa kritike zo strany rôznych, aj medzinárodných, autorít, ktoré považujú slovenské zdravotníctvo za sektor, ktorý patrí k najproblematickejším oblastiam verejného rozpočtu s obrovskými rizikami pre vývoj štátneho dlhu.

Pre mechanické hodnotenie číselných údajov rozpočtu pre zdravotníctvo je kľúčovým vývoj celkových výdavkov verejného zdravotného poistenia na budúci rok. Tie by mali dosiahnuť úroveň 3,99 mld. EUR a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 mierne narásť, konkrétne o 53,4 mil. EUR, čo znamená nárast o necelých 1,4%.

Celkové príjmy vo verejnom zdravotnom poistení by mali byť pozitívne ovplyvnené najmä vyššími odvodmi od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo možno odvodzovať najmä od legislatívnych zmien pri zdravotných odvodoch, ako aj od ministerstvom financií očakávaného priaznivejšieho vývoja na trhu práce, čo súvisí s predpokladaným rastom ekonomiky.

A práve očakávaný rast slovenského hospodárstva sa môže javiť vo svetle nedávnych informácií z Nemecka a ostatných krajín eurozóny, kde sa hovorí o spomalení rastu, ako jedno z hlavných rizík rozpočtových plánov vlády, keďže tým môžu klesnúť najmä daňovo–odvodové príjmy.

A v neposlednom rade by sme pri debate o rozpočte mali začať dávať oveľa väčší dôraz na to, čo za tieto rozpočtované peniaze získame - akú zdravotnú starostlivosť, aké služby, aké hodnoty. Keď v diskusiách o rozpočte len šibrinkujeme s číslami a nehovoríme o protihodnote, tak to je potom, ako keby nám bolo jedno, či po vložení peňazí do nápojového automatu nám z neho vypadne požadovaná tekutina, správny počet fliaš a neskysnuté kakaové mlieko alebo presný opak.


Komentár bol zverejnený 11.9.2014 v Zdravotníckych novinách č.31. 


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS