O jednej poisťovni a prepoisťovaní

Jana Hvozdovičová, Profit:
Pripravujem temu k prepoistovaniu v zdravotnych poistovniach.

Ako je na tom v súčasnosti myšlienka zlučovania zdravotných poisťovní do jednej? Je táto téma vôbe aktuálna? Bude? Očakávate aj tento rok nejaké presuny klientov (vo väčšej miere/alebo v menšej) medzi zdravotnými poisťovňami?

Dušan Zachar, INEKO:
Verím, že projekt jednej zdravotnej poisťovne je mŕtvy, a že to pochopila aj súčasná vláda. Oficiálne je projekt momentálne pozastavený, Ministerstvo zdravotníctva SR neuskutočňuje ďalšie kroky na jeho implementáciu a čaká, či bude zo strany Ministerstva financií SR verifikovaná pripravenosť SR na jeho dostatočné finančné krytie. Do konca tohto volebného obdobia sa však s najväčšou pravdepodobnosťou tejto verifikácie nedočká.

Ak sa do prepoisťovacej kampane nezamieša nekalým spôsobom štátna moc, tak ako tomu bolo napríklad minulý rok, predpokladám, že v duchu predošlých období zmení poisťovňu približne 2-3 percentá poistencov.

Oplatí sa medzi poisťovňami vôbec prestupovať? Nie sú rovnaké? Čo môžem získať?

Je dobré, že existuje takáto možnosť a sloboda voľby. Každý človek má svoje vlastné preferencie, a preto by si mal vyberať takú poisťovňu, ktorá sa s nimi čo najviac zhoduje. Hoci štát stále neurobil poriadok v tom, na čo všetko má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia, a preto poisťovne nemôžu medzi sebou tvrdo súťažiť pri nadštandarde, keďže formálne je v slovenskom zdravotníctve takmer všetko “štandard”, aj napriek tomu existujú medzi poisťovňami rozdiely. Kritériami pre výber poisťovne môžu byť napríklad dĺžka čakania na plánované operácie, rozsah hradených úkonov a zazmluvnených poskytovateľov, rôzne bonusové programy či úroveň orientácie na klienta a komfort pri komunikácii s poisťovňou.


Z odpovedí bolo citované 2.9.2014 v článku dvojtýždenníka Profit (č. 18/2014).


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS