O priamych platbách v zdravotníctve

Slávka Šindelářová, Slovenský rozhlas (RTVS):
V rozhovore ste mi povedali, že: „oveľa systematickejší prístup by bol, keby vznikli paušálne poplatky v ambulanciách, a aby sa rozmýšľalo nad zavedením sociálne únosnej spoluúčasti pacienta na svojej liečbe“.
Bolo by to však reálne pre chudobných ľudí? Nestalo by sa tak pre časť obyvateľov zdravotníctvo nedostupné? Nestačilo by, keby sa zaviedol poriadok v platbách, ktoré sa vyberajú v ambulanciách?

Dušan Zachar, INEKO:
Ak sa nemýlim, hovoril som Vám aj o hornom ochrannom limite priamych platieb najmä pre chudobných, aby sa pre nich nestalo zdravotníctvo finančne nedostupné. Limit by sa dal nastaviť napr. ako pevná suma alebo ako určité percento z čistého príjmu domácnosti. Pacient by tak prispieval z vlastného vrecka len do tejto hranice. Tak to funguje aj vo vyspelých krajinách.

Ak by Ficova vláda nezrušila "Zajacove 20-korunáčky", pravdepodobne by nevznikli v takom hojnom počte a nekontrolovateľne rôzne aj polooficiálne priame platby v ambulanciách či iných zdravotníckych zariadeniach, čo bolo nimi motivované čiastočne aj ako náhrada za zrušené "Zajacovky". Určite by bolo jednoduchšie a účinnejšie zaviesť paušálne platby ako urobiť poriadok v jestvujúcom chaose platieb. Vidíme to aj v súčasnosti, kedy snaha MZ SR urobiť poriadok v týchto platbách nebude viesť k dostatočnému progresu v tejto veci.

Z vyjadrenia bola 1.8.2014 použitá časť v reportáži Rádia Slovensko (SRo, RTVS).


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS