O skupovaní pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam

Hospodárske noviny: Aké dosahy môže mať postupovanie pohľadávok na pacientov?

Dušan Zachar, INEKO:
Pacient dopláca skôr na zlé hospodárenie netransformovaných zdravotníckych zariadení. Samotné odkupovanie pohľadávok veriteľov voči dlžným subjektom nie je problém, je to štandardná finančná operácia na trhu, kde sa veritelia snažia dostať k svojim peniazom rýchlejšie, a za to obetujú skupujúcej firme určitú čiastku zo svojej ťažko dobytnej pohľadávky. Rizikom pre pacienta je, že štát málo robí v tom smere, aby štátne zariadenia nevytvárali dlhy, ktoré nevedia potom splácať.

Z telefonického vyjadrenia bolo citované 22.7.2014 v ankete Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS