O návrhu plošne zvýšiť mzdy zdravotným sestrám

Mária Hunková, Hospodárske noviny:
Na tlacovej konferencii Asociacie sestier a pacientov okrem ineho zaznelo, ze nesuhlasia s navrhovanymi koeficientmi, podla ktorych by sa im mali zvysit mzdy. V suvislosti s platmi sestier by som chcela poprosit o Vas nazor k nasledujucim otazkam:
Je podla Vas navrhovana minimalna mzda pre zdravotne sestry a porodne asistentky 652 az 772 eur adekvatna? Mali by mat zdravotne sestry v nemocniciach, v zariadeniach socialnych sluzieb a ambulanciach rovnake mzdove ohodnotenie? Mali by sa zakonom stanovit mzdy aj pre sestry pracujuce v sukromnych zariadeniach? Ak nie, ako by sa to dalo osetrit, aby bola ich praca adekvatne odmenena?

Dušan Zachar, INEKO:
Riešením férového odmeňovania zdravotníckych pracovníkov nie je plošné zvyšovanie platov, ani zákonom stanovené minimálne mzdové nároky, ktoré majú nivelizačný charakter a nakoniec by pôsobili na mnohé zdravotné sestry demotivačne, pričom viaceré z nich by mali potom už len veľmi obmedzené možnosti na platový rast. Riešením je diferenciácia platov umožňujúca riaditeľom nemocníc, prevádzkovateľom ambulancií či zariadení sociálnych služieb odmeňovanie sestier, ale aj ostatných zdravotníckych pracovníkov podľa kvality odvedenej práce berúc zároveň do ohľadu i finančnú kondíciu tej-ktorej nemocnice či poskytovateľa.

Kvôli informačnej asymetrii je však nutné merať výsledky práce, aby mali poskytovatelia motiváciu a možnosť vyhľadávať a odmeňovať tých najlepších, a aby liberalizované odmeňovanie viedlo k lepším platom pre kvalitných pracovníkov a celkovo k lepšiemu zdravotníctvu.

Veľkým problémom pre celú spoločnosť je, ak sa zvyšujú platy lekárov či sestier plošne, bez ohľadu na finančné možnosti a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, keďže potom výrazne hrozí, že sa takýto krok prejaví v horšej efektívnosti a väčšej zadlženosti nemocníc, čo v konečnom dôsledku pocítia negatívne nielen pacienti, ale postupne aj všetci zdravotnícki pracovníci.

Z vyjadrenia bolo citované 9.7.2014 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS