O použití ziskov zdravotných poisťovní

Zlatica Beňová, denník Pravda:
Dnes vláda vzala na vedomie správu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o hospodárení zdravotných poisťovní za rok 2013. Podľa nej všetky ZP dosiahli kladný výsledok hospodárenia. VšZP zisk 15,59 mil. eur chce použiť do rezervného fondu, z ktorého v minulosti hradila straty, Dôvera 46,5 mil. eur neodpovedala, Union zisk 6,6 necháva v spoločnosti, bližšie nešpecifikovali. Z toho vychádza, že do zdravotnej starostlivosti zo ziskov nepôjde nič.
Je to správne? Nemali by aspoň časť ziskov presunúť pre zlepšenie poskytovania ZS? Nemocniciam na mzdy pre personál (napríklad sestry a ostatní zdrav. pracovníci)? Poistencom na liečbu či lieky? Čo si o tom myslíte?

Dušan Zachar, INEKO:
Zo správy ÚDZS ani z Vášho tvrdenia sa nedá usúdiť, či zdravotné poisťovne reinvestujú časť zisku, alebo si ho vyplatia. V každom prípade je však v našej legislatíve použitie zisku zdravotných poisťovní regulované. Poisťovne sú povinné použiť vytvorený zisk minimálne vo výške 20% na tvorbu rezervného fondu, a to až do výšky najmenej 20% splateného základného imania. Ďalej sú poisťovne povinné zisk použiť na tvorbu technických rezerv vo výške nevyhnutnej na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch.

Až ak po týchto legislatívnych obmedzeniach zostane poisťovni zisk, môžu s ním narábať, pričom je legitímnym právom akcionárov, ako s ním naložia. Je to ich odmena za riziko, investované peniaze a dosiahnutú efektívnosť. Nevieme povedať, či je výška zisku zdravotných poisťovní na Slovensku adekvátna, avšak ak by poisťovne čelili vážnejšej a početnejšej konkurencii a zvýšila sa súťaživosť medzi nimi, ako aj na celom zdravotníckom trhu, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou aj zisky poisťovní klesli. Bez toho tu však bude vždy existovať riziko, že poisťovne budú profitovať z oligopolistickej štruktúry trhu s verejným zdravotným poistením.

Z vyjadrenia bolo citované 7.7.2014 v článku denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS