O príčinách neatraktívnosti pripoistenia pre zdravotné poisťovne

Erik Potocký, Rádio Slovensko, RTVS:
Bolo by podľa Vás riešením financovania dlhodobej zdravotnej starostlivosti a vysokých výdavkov v posledných rokoch života pripoistenie na pokrytie nákladov na túto starostlivosť, podobne ako v Nemecku?

Dušan Zachar, INEKO:
Je vysoko nepravdepodobné, že by pri súčasnom legislatívnom nastavení základného balíka hradeného z verejného zdravotného poistenia, ktorý zahŕňa takmer všetko, bolo pre poisťovne zaujímavé vôbec ponúkať pripoistenie starostlivosti pre obdobie života, ktoré je z hľadiska nákladov najnáročnejšie. Ani pripoistenie bez ohľadu na vek sa na Slovensku zatiaľ nerozmohlo, nakoľko tu neexistuje formálna finančná spoluúčasť pacienta na hradení si nákladov za liečbu.

Vyjadrenie bolo odvysielané 20.6.2014 v Rádiožurnále Slovenského rozhlasu.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS