O prístupoch ako čeliť zadlžovaniu nemocníc

Iveta Gombošová, RTVS (STV):
Exminister zdravotníctva Ivan Uhliarik hovorí, že zdravotníctvo je v alarmujúcom stave. Poukazuje na rýchlorastúci dlh nemocníc. Riešenie vidí v transformácii na akciovky. Ministerstvo zdravotníctva to vylučuje a ide cestou systémových opatrení. Čo je podľa Vás efektívnejšie a prečo?

Dušan Zachar, INEKO:
Doteraz sa žiadnej vláde nepodarilo trvalo udržateľným spôsobom znížiť zadlženosť zdravotníctva. Aj minulý rok rástli záväzky po lehote splatnosti pri štátnych nemocniciach viac ako rok predtým.
Súčasná vláda si na brzdenie zadlženosti vybrala namiesto systémových zmien skôr manažérske prístupy a dúfa, že sa lepším manažovaním štátnych zariadení podarí “ukočírovať” hospodárenie týchto subjektov. Tento prístup je však na rozdiel od systémových automatických pravidiel oveľa viac neistý a rizikový, čo sa týka trvalej udržateľnosti efektov takýchto opatrení.

Štátnym nemocniciam by pomohlo, keby sa obnovili reformné procesy smerujúce k ich transformácii na akciové spoločnosti a k zavádzaniu tzv. tvrdých rozpočtových pravidiel pri ich hospodárení. Štátne nemocnice totižto nevidia nad sebou hrozbu exekúcií alebo konkurzu, ak zle hospodária, a naopak, očakávajú oddlženie zo strany štátu, čo neprispieva k ich motivácii lepšie hospodáriť v budúcnosti.


Písané 23.5.2014 pre spravodajstvo STV.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS