O regulácii lekární

Ján Nemec, Poradca lekárnika:
Ako hodnotíte vývoj na slovenskom trhu lekárni za posledný rok?

Dušan Zachar, INEKO:
Myslím, že stav na slovenskom lekárenskom trhu za uplynulé obdobie možno považovať za vcelku konsolidovaný.

Je dostatok alebo prebytok lekární na Slovensku? Sú lekárne na Slovensku na tých miestach, kde sú potrebné?

Keďže Slovensko neuplatňuje reguláciu počtu lekární, ich počet u nás zodpovedá dopytu ľudí po ich službách. Lekárenská sieť je na Slovensku pomerne dobre rozvinutá, aj keď rozmiestnenie lekární môže vykazovať určité prirodzené regionálne disparity. NCZI konštatuje, že sa celkovo zvyšuje dostupnosť lekárenskej starostlivosti pre ľudí.

Ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

Podľa niektorých štatistík (OECD) sa hustota lekární (meraná na obyvateľa) pohybuje na Slovensku okolo priemeru OECD, pričom približne podobne sú na tom aj ostatné krajiny V4. Najviac lekární na 100-tisíc obyvateľov majú v Grécku, najmenej v Dánsku, pričom medzi týmito dvomi krajinami je priepastný, takmer 10-násobný rozdiel.

Nepomohlo by pacientom – spotrebiteľom, keby bola terajšia liberalizácia trhu lekární čiastočne regulovaná demografickými a geografickými kritériami? Vo väčšine krajín EÚ uplatňujú určitú formu regulácie, aby „na jednej ulici nebolo niekoľko lekární“ a inde aby nechýbali. Nemalo by to byť tak aj u nás?

Nie. Každé zavádzanie regulácií v akomkoľvek odvetví by malo byť dostatočne zdôvodnené, podporené argumentmi a malo by byť v súlade s verejným záujmom. Štát by mal zasahovať do trhového prostredia až ako posledná inštancia, keď sa zdá, že vývoj na trhu sa vymyká verejnému záujmu. Zavádzanie nových plošných regulácií, ktoré by obmedzovali otvorenie novej lekárne plnením demografických či geografických kritérií, by preto bolo v súčasnosti, keď nie je zrejmé, že by bol ohrozovaný verejný záujem pri poskytovaní lekárenských služieb, kontraproduktívne. Doplatili by na to samotní pacienti znižujúcou sa dostupnosťou a kvalitou služieb lekární a paradoxne aj malí prevádzkovatelia lekární, ktorí by mohli oveľa ťažšie vstupovať na trh a konkurovať veľkým sieťam.

Písané 22.1.2014 pre Poradcu lekárnika.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS