O trendoch v ústavnej zdravotnej starostlivosti

Zlatica Beňová, denník Pravda:
V súvislosti s pripravovaným článkom o novom type univerzitných nemocníc Vás chcem poprosiť o analýzu. V Bratislave sa plánuje postaviť nová univerzitná nemocnica, ktorá už nepočíta s chronickými lôžkami. Tie budú podľa ministerstva zdravotníctva presunuté do fakultných nemocníc (Ružinov, Petržalka). Bratislavská univerzitná nemocnica bude prototypom a s takýmto modelom sa bude časom počítať aj pri ďalších nemocniciach. Podľa ministerstva zdravotníctva aj podľa Asociácie nemocníc slovenska je trendom (ktorý sa nedá zastaviť), aby sa chronické lôžka sústredili do menších regionálnych nemocníc, ktoré budú bližšie k pacientom. Operácie a teda akútne lôžka by sa sústredili do väčších nemocníc.

Ako sa bude dať tento model uplatniť v iných nemocniciach? Kde budú presunuté chronické lôžka, do menšich regionálnych nemocníc? Nebude to časom smerovať k tomu, že sa chronické lôžka spoplatnia? (malé regionálne nemocnice už teraz nemajú peniaze, zdravotné poisťovne priplácajú hlavne za operácie….) Aká bude budúcnosť dlhodobo chorých pacientov? Bude sa dať spoplatneniu chronických lôžok zabrániť?

Dušan Zachar, INEKO:
Áno, naozaj ide o trend, že sa komplikované prípady, teda náročná liečba, či už z hľadiska odborného alebo finančného, sústreďuje vo vysoko špecializovaných centrách, ktoré majú na takýto typ liečby dostatok kapacít a skúseností. Menšie, regionálne nemocnice, ktoré sú bližšie pri občanoch, by sa mali viac špecializovať na relatívne jednoduché zákroky, rehabilitáciu a poskytovanie odbornej starostlivosti o chronických a dlhodobo chorých pacientov. Pozvoľna a prirodzene k tomu dochádza už aj dnes, a to aj vďaka voľnej tvorbe cien medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Spoločným menovateľom týchto snáh je to, aby každý poskytovateľ ponúkal pacientom také služby, pri ktorých vie garantovať ich vysokú kvalitu a efektívnosť. A to sa väčšinou nedá v prípadoch, keby poskytoval všetko a pre všetkých.

Čo sa týka potreby financií, v situácii, ak by neprišlo k rozšíreniu základného balíka a zvýšila by sa celková efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, nevidím nutnosť meniť výšku zdrojov tečúcich do zdravotníctva.

Z komentára bolo citované 10.3.2014 v článku denníka Pravda.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS