O dostatku zdrojov v slovenskom zdravotníctve

Mária Hunková, Hospodárske noviny:
Zo ZP Dôvera máme dáta, koľko musia ľudia odvádzať odvody, aby to pokrývalo ceny bežných aj menej bežných operácií. Napríklad v prípade operácie slepého čreva ide o odvody za trištvrte roka (priemerný mesačný odvod poistenca Dôvery, pričom zobrali celú vzorku ekonomicky aktívnych poistencov). Chceme z toho urobiť tému, ako by sa mohol zlepšiť systém, aby bolo v zdravotníctve dostatok peňazí, a tým pádom nemuseli ľudia robiť na pomerne bežné operácie takmer rok. A to je aj moja otázka na Vás… + ďalšie:

Ako hodnotíte dané údaje, ktoré odrážajú, koľko mesačných odvodov potrebujú poisťovne, aby pokryli náklady za zdravotnú starostlivosť? Je to primerané, alebo je potrebných v systéme viac peňazí, aby sa tá doba skrátila? Ako zabezpečiť pre systém viac peňazí?

Dušan Zachar, INEKO:
V slovenskom zdravotníctve je dostatok zdrojov. Treba ich len účelnejšie využívať. Výdavky do zdravotníctva (merané ako percento HDP a tiež ako výdavky na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily) sú na Slovensku vyššie ako v ostatných troch krajinách V4 (Česko, Maďarsko a Poľsko). V prvej dekáde tohto storočia rástli zdravotnícke výdavky v SR najrýchlejším tempom spomedzi všetkých krajín OECD.

Je v poriadku / spravodlivé, že štát platí za svojich poistencov zhruba dvakrát menej ako pracujúci?

Pre financovanie zdravotníctva je podstatnejšie sledovať celkové zdroje plynúce do sektora. Navyše štát platí zavše cez oddlžovania nemocníc aj za ekonomicky aktívnych.

Písané 4.3.2014 pre Hospodárske noviny.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS