O prezentovaných výsledkoch hospodárenia štátnych nemocníc zo strany MZ SR

Mária Hunková, Hospodárske noviny:
Dnes MZ SR prezentovalo ekonomicke ukazovatele statnych zdravotnickych zariadeni. Podla nich 4 nemocnice dosiahli ku koncu vlanajska vyrovnane hospodarenie (podronosti posielam v prilohe). Dve z toho (DFN BB a DFN KE) maju sice plusove hospodarenie, ale zvysili tempo zvysovania zavazkov po lehote splatnosti. Suvisiet to ma s investiciami do nemocnic.
Mozno povazovat vyrovnane hospodarenie nemocnic za uspech, ak stale maju neuhradene zavazky po lehote splatnosti a navyse toto tempo ich vytvarania este zvysuju?
Niektore nemocnice vlani pristupili aj k prepustaniu zamestnancov. Ako hodnotite tento krok? Je v zdravotnickych zariadeniach prezamestnanost?
MZ SR zacalo svojich riaditelov motivovat, aby zefektivnovali chod nemocnic tym, ze sa od ekonomickych ukazovatelov nemocnice odvija plat riaditela. Ako hodnotite tuto novinku? Ako sa da este motivovat manazerov nemocnic, aby sa hospodarenie zlepsovalo?
MZ SR si dalo za ciel do roka 2016 dostat vsetkych svojich 13 nemocnic do vyrovnaneho hospodarenia. Je to podla Vas realne? (Dnes by sa mali zavazky po lehote splatnosti nemocnic pohybovat na urovni 300 mil. eur). Dlh štátnych nemocníc bol ku koncu decembra 2013 na úrovni 365 miliónov eur. Strata týchto nemocníc za minulý rok predstavuje sumu 66,6 milióna eur, medziročne sa tak znížila asi o 50 miliónov eur.

Dušan Zachar, INEKO:
Iste je dobré, keď niektoré nemocnice dokážu zlepšovať svoje čiastkové hospodárske výsledky - výsledky z bežnej prevádzkovej činnosti, ale to je na celkové hodnotenie málo. Treba mať pri ňom zároveň na zreteli nemenej dôležité ďalšie ukazovatele - výšku príjmov od poisťovní, celkový hospodársky výsledok nemocníc, úroveň kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom a vývoj zadlženosti. A práve pri poslednom ukazovateli, ak sú čísla MZ SR hodnoverné, prišlo v roku 2013 oproti roku 2012 k väčšiemu nárastu záväzkov po lehote splatnosti, teda dlhu štátnych nemocníc. Tempo rastu dlhu štátnych nemocníc sa teda nepodarilo dostať pod kontrolu, práve naopak, výrazne sa zvýšilo. To dokumentuje aj medziročné porovnanie dlhu štátnych nemocníc voči Sociálnej poisťovni.

Z vyjadrenia bolo citované 21.2.2014 v článku Hospodárskych novín.

 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS