O návrhu zdravotných sestier pri zvyšovaní ich platov

Branislav Janík, Zdravotnícke noviny:
Potreboval by som pár riadkov k zvyšovaniu platov našich sestier. Posielam ich návrh.

Dušan Zachar, INEKO:
Je faktom, že v medzinárodnom porovnaní je, na rozdiel od lekárov, počet zdravotných sestier v SR podpriemerný. Jedným z dôvodov tohto stavu môžu byť i relatívne nízke príjmy sestier. Riešením však nie je plošné zvyšovanie platov, ani zákonom stanovené minimálne mzdové nároky, ktoré majú nivelizačný charakter a nakoniec by pôsobili na mnohé zdravotné sestry demotivačne. Minimálne mzdové nároky značným spôsobom obmedzujú priestor riaditeľom nemocníc odmeňovať sestry, ale aj lekárov podľa kvality odvedenej práce berúc zároveň do ohľadu i finančnú kondíciu tej-ktorej nemocnice či poskytovateľa. Veľkým problémom pre celú spoločnosť je, ak sa zvyšujú platy lekárov či sestier plošne, bez ohľadu na finančné možnosti a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, keďže potom výrazne hrozí, že sa takýto krok prejaví v horšej efektívnosti a väčšej zadlženosti nemocníc, čo v konečnom dôsledku pocítia negatívne nielen pacienti, ale postupne aj všetci zdravotnícki pracovníci. 


Komentár bol zverejnený 20.2.2014 v Zdravotníckych novinách.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS