O konflikte záujmov riaditeľa LVN v Košiciach

Roman Rokytka, Košický KORZÁR:
V máji ste mi poskytli vyjadrenia do článku k problému neštátnej ambulancie riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Prosím Vás o vyjadrenie k podobnej veci: MUDr. Ľubomír Hudák je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. v Košiciach, zaradenej do siete zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR. V tomto zariadení je aj vedúcim lekárom chirurgickej ambulancie: http://www.lvn.sk/index.php/sk/vedenie-lvn-as.html
http://www.lvn.sk/index.php/sk/chirurgia.html
MUDr. Hudák je aj jediným spoločníkom Medi – Care, s.r.o., ktorá prevádzkuje neštátnu chirurgickú ambulanciu. Konateľom obchodnej spoločnosti je jeho dcéra, ktorá nie je lekár (r. 1988): http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=13094&SID=4&P=0

Na predsedu predstavenstva a riaditeľa štátnej vojenskej nemocnice sa vzťahuje zákon o výkone prác vo verejnom záujme. Podľa neho vedúci zamestnanec s funkciou štatutárneho orgánu nesmie podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosť. Dostáva sa MUDr. Hudák do rozporu s týmto zákonom ( za podmienky, že je jediným spoločníkom, nie je konateľom, a v ambulancii Medi – Care neordinuje on, ale iný lekár)?


Dušan Zachar, INEKO:
Podľa môjho názoru tu z formálneho hľadiska nejde o rozpor so zákonom o výkone prác vo verejnom záujme, keďže riaditeľ LVN formálne nekoná (ako konateľ) v prospech súkromnej firmy, pričom zostal len jej majiteľom (spoločníkom), podobne ako napríklad niektorí ministri vlády SR v iných spoločnostiach (napr. p. Kaliňák, Počiatek). Z formálneho hľadiska na tom nič nemení ani fakt, že konateľom neštátnej ambulancie – s.r.o.-čky je riaditeľova dcéra.

Je v tomto konkrétnom prípade splnený účel, pre ktorý zákonodarca zaviedol uvedené obmedzenia pre vedúcich zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme (zabránenie konfliktu záujmov a konaniu proti verejnému záujmu) keď neštátnu ambulanciu riaditeľa štátnej nemocnice s veľkou pravdepodobnosťou len formálne vlastní riaditeľova dcéra?

Neviem posúdiť, do akej miery riadi (pozn.: pozor! nie vlastní, ako ste napísali v otázke, keďže vlastníkom (spoločníkom) s.r.o.-čky je MUDr. Hudák) neštátnu ambulanciu formálne alebo skutočne dcéra riaditeľa LVN, avšak je zrejmé, že pri podnikajúcich najbližších rodinných príslušníkoch vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme existuje väčšie riziko konfliktu záujmov.

Má nejaký vplyv na posúdenie tohto prípadu okolnosť, že neštátna ambulancia Medi – Care priamo upozorňuje pacientov na možnosť objednať sa na operačný zákrok v leteckej vojenskej nemocnici a ako kontakt uvádza telefón riaditeľa tejto nemocnice? Vidíte nejaký problém v tom, že pacientom súkromnej ambulancie je poskytnutá táto „výhoda“ vďaka prepojeniu ambulancie a nemocnice v osobe MUDr. Hudáka?

Je to podobné, ako keby si dal súkromný podnikateľ z Komjatíc na dvere svojej kancelárie oznam s mobilným číslom na ministra pôdohospodárstva, že je tu možnosť predložiť projekt na eurofondy na ministerstvo pôdohospodárstva.
Z tohto titulu tu, ako aj v prípade LVN neexistuje pravdepodobne žiadny priamy dôkaz o uprednostňovaní, avšak určité zvýšené riziko z toho vyplýva, najmä ak vieme vo všeobecnosti (viď napr. prieskumy TIS), že v zdravotníctve sa dopyt pacientov po operačných zákrokoch, ktorý prevyšuje ponuku zo strany nemocníc, nerieši transparentnými zverejnenými čakacími zoznamami alebo oficiálnou možnosťou zaplatiť nemocnici za nadštandard v podobe prednostného zákroku, ale neoficiálnymi platbami – úplatkami, korupciou.


Má INEKO nejakým spôsobom zmapované koľko lekárov štátnych nemocníc na Slovensku vlastní neštátnu ambulanciu alebo v nej ordinuje? Považuje to INEKO za problém? (napr. z hľadiska konfliktu záujmov, časovej náročnosti dvoch úväzkov, vplyvu vyťaženosti lekárov na kvalitu ich náročnej práce….atď?)

INEKO sa tejto téme venovalo v tomto blogu, z ktorého môžete citovať.
Prečo sú vlastne viaceré úväzky lekárov problém? Ak má jeden lekár viacero plných úväzkov, je pravdepodobné, že nemôže z kapacitných dôvodov vykonávať všetky svoje práce plnohodnotne a kvalitne, ako by sa očakávalo, a na čo by mal pacient nárok, pričom zamestnávatelia si toho často ani nie sú vedomí a vyplácajú “lietajúcemu” lekárovi na základe (ne)odvedenej práce neadekvátne vysokú mzdu. Negatívom práce lekára pre viacerých zamestnávateľov naraz môže byť tiež zneužívanie takéhoto stavu na vyberanie si hrozienok (rozumej priamych platieb od pacientov a/alebo poisťovňami dobre hradených jednoduchých výkonov) pri liečbe pacienta v súkromnej praxi a zároveň uskutočňovanie komplikovaných a často stratových súvisiacich vyšetrení či zákrokov toho istého pacienta s tou istou diagnózou vo verejnej nemocnici, kde dotyčný lekár tiež pôsobí. Tu často dochádza ku konfliktom záujmov.

Pozn.: MZ SR si podľa medializovaných informácií nechalo začiatkom tohto roka vykonať u riaditeľov štátnych nemocníc aktuálny zber údajov o paralelných úväzkoch lekárov, avšak doteraz výsledky nezverejnilo. INEKO sa už od apríla tohto roka neúspešne pokúša o ich zverejnenie.


Z odpovedí bolo citované 18.1.2014 v článku Košického KORZÁRA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS