O prehodnocovaní siete ambulantných lekárov - špecialistov

Jaroslav Barborák, Rádio Slovensko (RTVS):
Je tu napätie medzi lekármi špecialistami a VšZP pre zámer nanovo nastaviť sieť špecialistov. Poisťovňa hovorí o spravodlivejšom prerozdelení peňazí a posilnenie špecialistov, tam kde chýbajú, špecialisti zas o rušení... Z Vášho pohľadu je potrebné nanovo nastavovať systém?

Dušan Zachar, INEKO:
Neviem, či je potrebné nastavovať nanovo systém. Viem však, že je potrebné začať merať a zverejňovať kvalitu a efektívnosť poskytovaných služieb špecialistov a na základe týchto meraní a kvalitatívnych parametrov potom zazmluvňovať a odmeňovať lekárov - špecialistov.

Špecialisti navrhujú, aby sa rušili ambulancie lekárov zo štátnych nemocníc - ambulancie s nízkymi úväzkami. Všeobecná zdravotná poisťovňa zas hovorí o potrebe prihliadať na regionálne potreby, a to na základe historických dát. Ktorému z týchto dvoch prístupov by ste dali prednosť a prečo? Nehrozí, že za ambulanciami sa pacient ešte viac nachodí?

Myslím, že tu nie je rozpor medzi špecialistami a VšZP. Je úplne legitímne prihliadať na regionálne potreby - napr. na úrovni okresov a tiež je potrebné sa vyrovnať s paralelnými úväzkami lekárov a prácou pre viacerých zamestnávateľov v rovnaký čas, keďže potom škodujú tak zamestnávatelia, zdravotné poisťovne, ako aj pacienti.

VšZP chce po novom zazmluvňovať cez rozsah ordinačných hodín, nie cez počet lekárov...

Ako som už spomínal, je potrebné merať hlavne kvalitu a efektívnosť lekárov a podľa toho zazmluvňovať. Zazmluvňovanie podľa ordinačných hodín je pravdepodobne odpoveďou na častý výskyt krátkych ordinačných hodín a práce lekárov paralelne pre viaceré ambulancie a nemocnice, čo môže byť problém, s ktorým sa treba vysporiadať.

Dosiahnu špecialisti zhodu s najväčšou zdravotnou poisťovňou?

Nemusí byť v celospoločenskom záujme, aby všetci špecialisti do jedného dosiahli zhodu s VšZP. Pre pacientov je dôležité, aby dohodu dosiahli takí lekári - špecialisti, ktorí budú poskytovať v dobrej časovej dostupnosti kvalitnú a efektívnu diagnostiku, prevenciu a liečbu.


Rozhovor bol odvysielaný 8.1.2014 v relácii K veci Rádia Slovensko (RTVS).


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS