O príchode ukrajinských zubných lekárov na Slovensko

Ján Krempaský, denník SME:
Chcel by som Vás poprosiť o komentár ohľadne záujmu ukrajinských zubárov o prácu u nás.
Situácia je nasledovná:
Ministerstvo školstva, ktoré má zjednodušene "pod palcom" schvaľovanie žiadostí (najmä odbornej spôsobilosti) záujemcov, nielen o prácu zubára u nás, eviduje po lekárskych protestoch v roku 2011 nárast žiadostí o túto profesiu najmä z krajín mimo EÚ, najmä z Ukrajiny. Zubní lekári tvrdia, že spôsob schvaľovania týchto žiadostí u nás je veľmi benevolentný a ľahko sa k nám dostanú napríklad vyštudovaní zubári z Ukrajiny. Tí podľa nich nie sú odborne dostatočne zdatní vykonávať túto prácu u nás a vraj väčšine z nich ide len o to, aby u nás mohli získať povolenie a posunúť sa ďalej na západ. Naši zubári preto volajú po sprísnení schvaľovacieho procesu, ktorý by nemal byť v gescii ministerstva školstva, ale zdravotníctva. MŠ SR sa vraj tomu nerozumie. MZ SR vraví, že systém je nastavený dobre a zubári sa podľa rezortu jednoducho boja, že kvôli ukrajinským lekárom prídu o zákazníkov.
Čiže zaujímalo by ma, čo si o tomto probléme myslíte Vy?

Dušan Zachar, INEKO:
Uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní lekárov by malo zostať v gescii ministerstva školstva, ktoré má na to kapacity a v prípade lekárov má, na rozdiel od MZ SR, aj potrebný nadrezortný pohľad. V situácii, keď napríklad aj prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2012 o primárnej zdravotnej starostlivosti v SR hovorí o nedostatku zubárov na celoštátnej úrovni, by bolo sprísňovanie administratívnych podmienok pre vstup lekárov zo zahraničia, vrátane zubárov z Ukrajiny, kontraproduktívne. Viac zahraničných zubárov spĺňajúcich odborné kritériá platné v SR totiž znamená väčšiu konkurenciu medzi lekármi, tlak na zlepšujúcu sa kvalitu ich výkonov a služieb, ako aj nižšie ceny, čo je celospoločensky prínosné.

Ak existujú nejaké pochybnosti o odbornej spôsobilosti niektorého zo zahraničných zubných lekárov, nech sa transparentne pomenujú, nech sú podložené faktami a potom nech zodpovedné kontrolné orgány riešia jednotlivý konkrétny prípad.
 

Z vyjadrenia bolo citované 17.12.2013 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS