O počte ukončených hospitalizácií

Veronika Pavlíková Klindová, ZdravéZdravotníctvo.sk:
MZ SR v strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030 predpokladá, že by počet ukončených hospitalizácií v roku 2030 mal byť 15-tisíc na stotisíc obyvateľov. V súčasnosti je to okolo 21-tisíc hospitalizácií na stotisíc obyvateľov (zdroj: Štatistika hospitalizovaných v SR 2012, NCZI).

- Prečo je dôležité aby počet ukončených hospitalizácií klesol?

Dušan Zachar, INEKO:
Na Slovensku je počet ukončených hospitalizácií nad priemerom OECD. Podľa OECD Health Data 2013 sa na Slovensku pohybuje Hospital Discharge Rate (All causes, per 100 000 population) v ostatných rokoch medzi 18-19-tisíc, pričom priemer európskych krajín OECD je niekde medzi 16,5-17-tisíc. Nadpriemerný počet hospitalizácií na Slovensku môže znamenať, že relatívne málo využívame iné, často lacnejšie a efektívnejšie, nástroje na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva - napr.: osveta, prevencia, liečenie všeobecnými lekármi bez hospitalizácie, jednodňová ambulantná starostlivosť a pod.

- Aké sú hlavné nástroje na dosiahnutie takéhoto cieľa?

Preferencia (napr. cez finančnú motiváciu poskytovateľov) jednodňovej zdravotnej starostlivosti a aktívneho liečenia všeobecnými lekármi, ktorí by mali fungovať ako akýsi strážcovia brány ("gatekeepers") tlmiaci prehnaný dopyt pacientov po ústavnej zdravotnej starostlivosti, optimalizácia (niekde redukcia) lôžkovej starostlivosti, zavedenie regulačných poplatkov a/alebo spoluúčasti na liečbe, informačné a edukačné aktivity podporujúce zdravý životný štýl, atď.

- Ich hlavné nevýhody?

Treba nájsť ich optimálnu a sociálne únosnú hranicu, lebo ak sa niektoré z nich "prepísknu", môže to mať negatívny dopad na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí. Treba sa tiež analyticky pozrieť na to, aký mix opatrení je najprínosnejší z dlhodobého pohľadu získania nových zdravých rokov života pre obyvateľov SR. A to si vyžaduje zo strany štátu značné odborné kapacity a samozrejme aj finančné prostriedky, ktoré sú však značne obmedzené.

- Ide naozaj o riešenie alebo len presunutie problému na iný rezort - napríklad, ak budú seniori skôr umiestnení do domov sociálnych služieb ako do nemocníc, stále si ich opatera bude vyžadovať nejaké zdroje..

Zdá sa, že na Slovensku chýbajú tzv. sociálne lôžka a lôžka pre dlhodobo chorých. Preto sa dlhodobo chorí a starší pacienti liečia na drahších nemocničných oddeleniach (napr. interné alebo geriatria), alebo sú prepustení do domáceho liečenia, pričom však potrebujú  ošetrovateľskú a prípadne aj rehabilitačnú starostlivosť. A následne musia byť znovu hospitalizovaní, keďže sa nedoliečili. Takíto pacienti často nepotrebujú zdravotnú starostlivosť v rozsahu nákladnejšej nemocničnej, ale lacnejšej ošetrovateľskej.


Z odpovedí bolo citované 14.11.2013 v článku na portáli ZdravéZdravotníctvo.sk (eTREND.sk).


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS