O klesajúcom záujme ľudí prestupovať medzi poisťovňami

Jana Petrejová, Vyšetrenie.sk:
Pripravujem článok o tom, koľko poistencov tento rok využilo možnosť zmeny zdravotnej poisťovne. Predbežné čísla jasne ukazujú, že počet poistencov, ktorí prejavili záujem o zmenu ZP, každým rokom stále klesá. Zaujímal by ma Váš názor, prečo si myslíte, že čoraz menej ľudí nemá záujem o zmenu ZP? Môže to byť aj v niečom inom, ako v spokojnosti s doterajšou ZP alebo nepohodlnosťou riešiť zmenu ZP...?

Dušan Zachar, INEKO:
Dôvodov môže byť viacero, napríklad spokojnosť s poisťovňou, absencia nových hráčov na trhu s verejným zdravotným poistením, nezúžený základný balík zdravotnej starostlivosti hradenej z odvodov, zneisťovanie poistencov vládnymi politikmi v súvislosti s plánmi vytvoriť systém s jednou štátnou poisťovňou a pod.

Chcel by som však upozorniť aj na fakt, že v zavedených systémoch, kde sa roky súťaží o klientov, nebýva zriedkavosťou ešte nižšia intenzita prestupov medzi konkurentmi. Tak je to napríklad aj v Holandsku, kde prestupuje v priemere do 3-4% poistencov. V slovenskom bankovom sektore je to ešte menej - do 1%.

Z vyjadrenia bolo citované 2.10.2013 v článku na portáli Vyšetrenie.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS