O návrhu, aby lekárov kontrolovala SLK, a nie ÚDZS

Ján Krempaský, denník SME:
Čo hovoríte na návrh Slovenskej lekárskej komory (SLK), aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany lekárov posudzovala eventuálne aj sankcionovala lekárska komora, nie Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)? Ak s ním súhlasíte, respektíve nesúhlasíte môžete vysvetliť aj prečo?
Myslíte si, že takéto posudzovanie by mohlo byť objektívne a nezávislé? Ak áno, čo by muselo byť splnené?
V čom v súčasnosti vidíte nedostatky v posudzovaní zdravotnej starostlivosti zo strany ÚDZS? Nemyslím len konkrétne prípady, ale celkovo systematicky, ako je posudzovaná spravnosť zdravotnej starostlivosti?

Dušan Zachar, INEKO:
Systémovo je správne, aby pochybenia lekárov popri súde posudzovala nezávislá inštitúcia, pri dostatku peňazí a kapacít ideálne na profesionálnej báze. Ak by SLK mala kontrolovať správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti, predstavovalo by to pre sťažujúcich sa pacientov menšiu garanciu nestrannosti pri rozhodovaní o ich sťažnosti. Bolo by to totižto podobné, ako keby si živnostenský zväz namiesto daňového úradu vyhradzoval právo kontrolovať správnosť daňových priznaní živnostníkov.


Z vyjadrenia bolo citované 1.10.2013 v článku denníka SME.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS