O farmakoekonomických analýzach na Slovensku

Michal Čabák, Rádio Slovensko:
Pripravujem do vysielania tému, o ktorej sa hovorilo najmä po narodení kráľovského potomka (George Alexander Louis) – porovnávala sa dĺžka pobytu matky a dieťaťa v nemocnici po pôrode. Chceli by sme sa k tomu ešte vrátiť a - ak je to možné - doplniť aj ekonomické hľadisko.

U nás je dĺžka pobytu definovaná vyhláškou, neonatológovia počas 4x24 hodín dieťa sledujú, robia vyšetrenia. Potom matka a dieťa odchádzajú domov a zdravotnú starostlivosť o dieťa preberá obvodný pediater. S lekármi, s ktorými som sa rozprával tento systém považujú za dobrý, ale nebránia sa tomu, aby sa viac podobal západnému modelu – ak bude zabezpečená ambulantná / domáca starostlivosť. Prípadne hovoria aj o možnosti výberu – nech si matky vyberú, či chcú vyšetrenia dieťaťa absolvovať v nemocnici alebo mimo.

Vedeli by ste mi k tomu prosím poskytnúť práve ten ekonomický pohľad? Ak by matky s deťmi odchádzali skôr a starostlivosť by sa presunula z nemocnice do ambulancií alebo do domáceho prostredia (formou návštev pediatra) - bol by takýto systém lacnejší ako súčasný? (všeobecne je ambulantná starostlivosť lacnejšia ako nemocničná – platí to aj v tomto prípade?) Nemôže sa potom ale stať, že síce ušetríme na nemocničnej starostlivosti, ale môže sa znížiť kvalita diagnostikovania a bude viac detí, ktoré budú potrebovať nemocničné ošetrenie neskôr? Do akej miery je toto otázka systémovej zmeny nášho zdravotníctva?

Dušan Zachar, INEKO:
Pre poctivé zodpovedanie podobných otázok je nevyhnutné vykonať tzv. farmakoekonomické analýzy, ktoré porovnávajú cenu a úžitok dvoch alebo viacerých liečebných metód a postupov, a tak dávajú odpoveď na to, čo je pre spoločnosť výhodnejšie. Samozrejme, okrem úžitku pre pacienta a ušetrených známych priamych nákladov treba pri nich brať do úvahy aj alternatívne, napr. prípadnú horšiu kvalitu diagnostiky v domácom prostredí a s tým súvisiace následné náklady. Všetky klady a zápory oboch prístupov treba dať na váhu, zvážiť ich a potom preferovať ten efektívnejší prístup. Vynakladať verejné prostriedky na neefektívnu liečbu je totižto neetické, nakoľko potom chýbajú pri liečbe inde.

Vo vyspelom zahraničí vykonávajú farmakoekonomické analýzy často nezávislé agentúry a inštitúty. Je škoda, že na Slovensku nemáme dostatočné kapacity a takéto analýzy sú buď často len formálne, resp. sa málo využívajú, alebo sa nevykonávajú vôbec, hoci naša legislatíva už s nimi počíta.


Z vyjadrenia bolo citované 22.8.2013 vo vysielaní Rádia Slovensko (RTVS), v príspevku o popôrodnej starostlivosti v SR a vo Veľkej Británii.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS