O hospodárení štátnych nemocníc, exekúciách a vplyve na pacienta

Jana Petrejová, portál Vyšetrenie.sk:
V médiách sa objavila informácia, že niektoré nemocnice čelia exekúciám. Akým spôsobom sa to podľa vás môže dotknúť pacientov? Prečo sa podľa vás nemocnice zadlžujú?

Dušan Zachar, INEKO:
Štátne nemocnice sa neustále zadlžujú, lebo v nich chýbajú správne motivácie. Politicky nominovaní riaditelia nemocníc s krátkou životnosťou, chýbajúce tvrdé rozpočtové pravidlá pre hospodárenie nemocníc, nehospodárne nákupy, neustále oddlžovania zo strany štátu, legislatíva nútiaca vykonávať zdravotné výkony aj bez ich finančného krytia, zdrojmi nekryté zvyšovania platov lekárov, obrovský štátny vplyv na zdravotníctvo a s tým súvisiace odmietanie privatizácie nemocníc, zabetónovanie štátnych nemocníc v koncovej sieti - to všetko má výrazný vplyv na zlé hospodárenie štátnych nemocníc.

Exekúcie sú štandardným ekonomickým nástrojom na ochranu práv veriteľov, ktoré majú potenciál vytvoriť na nemocnice potrebný tlak na zlepšovanie hospodárenia, čo môže byť zo stredno- a dlhodobého pohľadu prospešné pre všetkých - veriteľov, nemocnice aj pacientov. Ak však nemocnice nezmenia pri exekučných hrozbách svoje hospodárenie, môže to, najmä pri menších nemocniciach znamenať zhoršenie kvality a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, konkurz, alebo aj ich zánik.


Ako by podľa Vás mohlo vyzerať zhoršenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti? Myslíte si, že by nemocnice kvôli tomu začali šetriť či dokonca rušiť plánované operácie?

Zhoršenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa môže prejavovať všakovakými spôsobmi, napríklad: dlhším čakaním na liečbu, odchodom špičkových odborníkov do súkromnej sféry alebo do zahraničia, nízkym počtom zdravotných sestier, ktoré nestíhajú, nedostatkom niektorých liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, zastaranými technológiami a liečebnými postupmi, chýbajúcimi investíciami do budov, horšou hygienou a pod.

Pacienti pociťujú dlhodobú zadlženosť nemocníc nižšou kvalitou a horšou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. Nemocnice by mali prijímať ozdravné opatrenia, aby negatívne dopady na pacienta neboli v budúcnosti ešte výraznejšie. Dlhodobo sa totižto žiť nad pomery nedá. Problémom však je, že nakoniec i tie nemocnice, ktoré príliš nešetria, sú zo strany štátu oddlžované, čo kriví motivácie ostatných. Takýto prístup štátu však len predlžuje agóniu slovenského zdravotníctva.

Odpovede boli citované 23.8.2013 v článku na portáli Vyšetrenie.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS