O koordinovanom (?) vypovedaní zmlúv poisťovni Union zo strany štátnych nemocníc

Ján Krempaský, denník SME:
Na konci júna 16 štátnych nemocníc a ústavov vypovedali ZP Union zmluvu. Trinásť z nich má s Unionom ešte platnú zmluvu, ale len do 30.9. Posielam v tejto súvislosti link k súvisiacemu článku.
Moja základná otázka znie:
Čo by ste poradili poistencom Unionu, aby v tejto situácii urobili? Lebo ak by čakali do 30.9., kedy sa končí možnosť prepoistenia do inej ZP, nemali by sa už kde prepoistiť a bolo by otázne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre nich.


Dušan Zachar, INEKO:
V tomto prípade sa v priamom prenose ukazuje škodlivosť dominantného postavenia štátu v slovenskom zdravotníctve. Je tu podozrenie zo zneužitia tohto silného vplyvu, z koordinovaného postupu, čo spolu s konfliktmi záujmov štátu vytvára podmienky na obmedzenie hospodárskej súťaže na zdravotníckom trhu, a tým aj obmedzenie efektívnosti celého systému. Nakoniec však tieto neefektívnosti budú raz musieť zaplatiť občania buďto vyššími daňami a odvodmi a/alebo zhoršujúcou sa zdravotnou starostlivosťou a zdravotným stavom.

Poistencom ZP Union by som radil, aby si počkali na vývoj situácie. Zatiaľ nepotrebujú robiť žiadne kroky smerujúce k zmene zdravotnej poisťovne. Do konca septembra majú garantovanú nezmenenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A do 30.9. je ešte relatívne dosť času na to, aby sa vyjasnilo, či sa Union so štátnymi nemocnicami dohodne na nových zmluvách či dodatkoch. Poistenec Unionu tak nebude koncom septembra už postavený pred dilemu, že poistením v tejto zdravotnej poisťovni na rok 2014 si kupuje "mačku vo vreci".

Z vyjadrenia bolo citované 20.8.2013 v článku denníka SME. 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS