O tom, že tovar dodá nemocnici i firma, ktorá v tendri prehrala

Veronika Pavlíková Klindová, ZdravéZdravotníctvo.sk (eTREND.sk):
Ide o zmluvu Rooseveltovej nemocnice v BB s firmou Radix: http://crz.gov.sk/index.php?ID=963636&l=sk. Podpísali ju ešte minulý mesiac, tu je oznam o ukončenom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/207469.

Už v tom oznámení o výsledku sa píše, že väčšinu zákazky dodajú subdodávatelia. Podľa zmluvy by to mala byť aj firma Basco, dodať by mala 73 zo 101 položiek. Do súťaže sa zapojili dve firmy. Radix, ktorá to aj vyhrala, a Basco, ktorá bude subdodávateľom.

Je to "kóšer", ak väčšinu zákazky dodá neúspešný uchádzač prostredníctvom subdodávok? Pritom ani on nie je prvotný výrobca, jednotlivé položky nakupuje od ďalších.
Môže byť takýto postup spôsobený tým, že je na Slovensku malý trh, a preto musí víťaz, či chce, alebo nechce, zazmluvniť na subdodávky svojho konkurenta v súťaži?
Čo môže takéto správanie (že veľkú časť subdodávok dodá neúspešný uchádzač) znamenať?


Dušan Zachar, INEKO:
Jedným z dôvodov, prečo víťaz odoberá časti zákazky od neúspešných uchádzačov v tendri, môže byť objektívny nedostatok dodávateľov potrebného zariadenia. Nedá sa však úplne vylúčiť ani eventualita protisúťažného rozdelenia trhu medzi uchádzačmi, resp. kolúzneho správania sa firiem a následnej kompenzácie vo forme subdodávok.

Na Slovensku je málo výrobcov, ktorí priamo predávajú nemocniciam svoje zariadenia. Dôvodom môže byť napríklad veľmi zlá platobná disciplína nemocníc. V Česku je priamo predávajúcich výrobcov viac. U nás je zas relatívne viac sprostredkovateľov. Tí keď zaplatia výrobcom, je na nich, akými spôsobmi budú vymáhať platby od nemocníc.

Vyjadrenie bolo zverejnené 25.7.2013 v článku na portáli ZdravéZdravotníctvo.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS