O nedávnych zmenách v liekovej politike

Peter Krajčovič, Lekárnické listy:
Radi by sme poznali Vas nazor na niektore skutocnosti prezentovane v tlacovej sprave MZ SR tykajucej sa zmien v liekovej politike (http://www.health.gov.sk/Clanok?zmeny-v-liekovej-politike-prinesu-usporu-viac-ako-76-milionov-eur).
V sprave sa okrem ineho konstatujte, ze: "Nové referencovanie liekov by malo po novom ročne priniesť úsporu vo výške viac ako 76 miliónov eur. Zmeny výpočtu ceny liekov z druhej najnižšej ceny na priemer troch najnižších v rámci EÚ by podľa odhadov Ministerstva zdravotníctva SR mali znamenať pokles cien u viac ako 1220 liekov."

Zastavate rovnaky nazor a vnimate prechod na tzv. nove referencovanie cien liekov za pozitivny krok? Odhadujete rovnake financne uspory?

Dušan Zachar, INEKO:
Takéto finančné odhady dopadov bývajú často veľmi nepresné. Nemám dostatok informácií, aby som ich vedel komplexne posúdiť. Avšak ak zoberieme do úvahy fakt, že predošlá vláda predpokladala ročnú úsporu z titulu prechodu referencovania cien liekov z priemeru 6 najlacnejších krajín EÚ na druhú najnižšiu úroveň v EÚ vo výške 60 až 70 mil. EUR, tak potom sa odhady úspor z "kozmetického" prechodu na systém referencovania na úrovni priemeru 3 najlacnejších krajín EÚ javia ako dosť nadhodnotené.

Prechod na nové referencovanie cien liekov na úrovni priemeru troch najnižších v rámci EÚ považujem zo strany MZ SR za nedostatočne vyargumentovaný, pričom ďalšia zmena systému referencovania prišla ani nie po roku od predošlej a jej prínos nie je jednoznačný. Niektorým výrobcom liekov táto zmena zahrá do kariet, t.j. zvýšia sa ich ceny, niektorým naopak, t.j. znížia sa ich ceny.

Pri akomkoľvek úradnom stanovovaní cien, a systém referencovania takým je, sa nedá vyhnúť riziku, že sa cena bude odchyľovať od rovnovážneho stavu. Ide pritom často o "systém pokus-omyl". Ambíciou regulátorov by malo byť dostať sa čo najbližšie na hranu, a pritom nespadnúť do priepasti. Tá hrana predstavuje vyčerpanú monopolnú rentu farmaceutických spoločností a priepasť nedostatok dôležitých liekov pre pacientov.

V sprave sa dalej uvazda, ze: "Kým v roku 2011 doplatili pacienti za lieky celkovo viac ako 175 mil. eur, v roku 2012 to bolo menej až o 26 mil. eur. Udržať tento trend, prípadne ho ešte znížiť, bude jednou z priorít ministerstva zdravotníctva aj v ďalších rokoch."
Myslite si, ze sa MZ SR podari v buducnosti udrzat trend znizovania doplatkov pacientov za lieky? Ako hodnotite znizenie doplatkov pacientov o 26 mil. eur v roku 2012 oproti roku 2011? Myslite si, ze je cinnost MZ SR v tomto smere efektivna, alebo existuju moznosti aj na vyraznejsie znizenie doplatkov pacientov?

Doplatky pacientov za lieky majú svoj nesporný regulačný význam. Donedávna patrilo Slovensko v medzinárodnom porovnaní medzi krajiny OECD s najnižším podielom súkromných výdavkov na lieky na celkových výdavkoch na lieky. Aj nízke doplatky pacientov, resp. štedré preplácanie nákladov za lieky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia spolu s tradičnou slovenskou kultúrou hojného predpisovania liekov takmer pri každej návšteve lekára a slabé kontrolné mechanizmy mali potom za následok, že z hľadiska spotrebovaného množstva liekov bolo Slovensko nad priemerom OECD. Mnohí ekonómovia, vrátane tých z OECD, preto odporúčali, aby Slovensko zvýšilo doplatky pacientov na lieky, a to aj napriek tomu, že  podiel priamych platieb obyvateľstva na celkových zdrojoch zdravotníctva máme nadpriemerne vysoký. Za predošlej vlády prišlo k zvýšeniu doplatkov pacientov a zároveň k pozitívnemu postupnému trendu znižovania spotreby v počte balení liekov.

Aby sa i naďalej znižovala spotreba liekov a doplatky pacientov za lieky nezaťažovali neúnosným spôsobom peňaženky sociálne najslabších skupín obyvateľstva (a nielen seniorov a ŤZP), je nutné pre ne zaviesť ochranný horný strop na priame platby a zároveň dôsledne presadzovať skutočnú povinnú generickú preskripciu u lekárov a povinnú generickú substitúciu v lekárňach.

V sprave sa dalej uvazda, ze: "Efektívnym nástrojom na presadzovanie niektorých priorít by mala byť aj kategorizácia liekov, ktorej zmeny sa v pozitívnom zmysle prejavili už v aprílovej kategorizácii. Tá v porovnaní s januárom znížila doplatky u 835 liekov."
Povazujete kategorizaciu (tak ako su v nej procesy nastavene a skutocne funguju) za skutocne efektivny nastroj na presadzovanie zamerov MZ SR ohladom znizovania doplatkov pacientov?

Cast je zodpovedana pri predoslej otazke.

Z vyjadrení bolo citované na strane 16 v Lekárnických listoch č. 5/2013.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS