Blog INEKO: VšZP tají informácie o čakacích lehotách

Najväčšia, štátom vlastnená zdravotná poisťovňa nám odmietla poskytnúť informácie o čakacích lehotách na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (v členení za jednotlivých poskytovateľov a podľa vybraných chorôb).

S našim tvrdením, že VšZP je povinná takéto informácie zverejniť, keďže je to vo verejnom záujme a bezprostredne sa to týka hospodárenia s verejnými prostriedkami, riaditeľ poisťovne nesúhlasí.

Prečítajte si celý blog.

Blog bol zverejnený 29.5.2013 na portáli blog.etrend.sk.


 
 

 
Copyright © 2024 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS