O prísnejších sankciách pre lekárov odmietajúcich slúžiť počas núdzového stavu

Jana Čunderlíková, tlačová agentúra SITA:
Dnes sa lekári budú vyjadrovať k návrhu p. poslanca Valockého, ktorý sa týka sankcionovania zdravotníkov.
Sú podľa Vás sanckie (väzenie na 2 až 5 rokov, pokuta do 3300 eur, strata registrácie  na 10 rokov) pre zdravotníkov, ktorí odmietnu slúžiť počas krízového stavu primerané? Prípadne, akými inými opatreniami by sa dalo vyhnúť situácií, ktorá nastala v roku 2011, keď lekári počas nátlakovej akcie hromadne odchádzali na PN?
Máte vedomosť o najekých EÚ krajinách, ktoré by mali obdobné sankcie pre zdravotníkov ošetrené v legislatíve?

Dušan Zachar, INEKO:
Zdravotníctvo patrí medzi štátom regulované povolania, podobne ako armáda či polícia, a tak musia i jeho zamestnanci strpieť určité obmedzenia a čeliť prísnejším sankciám pri ich nečinnosti v krízových situáciách, keďže vtedy ide o ohrozenie životov a zdravia ľudí. Sprísnenie a lepšiu vymožiteľnosť sankcií lekárov, ktorí odmietnu slúžiť počas núdzového stavu, považujem za logický krok majúci za cieľ garantovať občanom SR v krízových situáciách poskytovanie základnej, neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Počas nátlakovej akcie niektorých lekárov za predošlej vlády sa navyše v praxi ukázalo obchádzanie zákonných povinností zo strany protestujúcich lekárov v čase núdzového stavu, a teda i nevymáhateľnosť sankcií, takže aktuálne návrhy sprísňujúce postihy pre lekárov odmietajúcich slúžiť počas krízového stavu sú dozaista i odpoveďou na tieto udalosti z roku 2011.

Vyjadrenie bolo zverejnené 25.4.2013 v článku tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS