O hodnotení prvého roka vlády v zdravotnej politike II.

Jana Čunderlíková, tlačová agentúra SITA:
Blíži sa rok vlády a tak pripravujeme za jednotlivé rezorty, čo najzásadnejšie presadili/priniesli počas týchto 12 mesiacov. Keby ste mali v zdravotníctve vypichnúť dve najzásadnejšie opatrenia (či už z Vášho pohľadu pozitívne, alebo negatíven), ktoré by to boli a prečo? Najdisktuvanejšou témou bola jedna zdravotná poisťovňa. Myslíte si, že ešte existuje možnosť, že si to MZ SR a vláda s jednou poisťovňou rozmyslí? Čo by sa podľa Vás muselo stať, aby sa upustilo od projektu unitárneho systému?

Dušan Zachar, INEKO:
Ako najpozitívnejšie opatrenie súčasnej vlády v zdravotníctve hodnotím dokončenie zavádzania parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotné poisťovne, tzv. PCG-model, ktorý bude medzi poisťovne rozdeľovať peniaze na základe finančnej náročnosti poistencov – cez prizmu predpísaných liekov.

Za úplne najhorší krok považujem ideologický, finančne veľmi nákladný a nevyargumentovaný návrh na zrušenie systému viacerých konkurujúcich si zdravotných poisťovní a zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia v SR, ktorý už napáchal teraz mnoho škôd – napríklad v podobe zneistenia aktérov pôsobiacich na zdravotníckom trhu či odlákania súkromných zahraničných investorov ochotných poskytnúť svoje know-how a financie na zlepšenie slovenského zdravotníctva. Prípadné zavedenie unitárneho systému by nebolo garanciou lepšie fungujúceho zdravotníctva, vláda to ani nevie preukázať, skôr by išlo o opak. Štát, ktorý má aj v súčasnosti najzásadnejší vplyv v zdravotníctve, a to cez najväčšiu poisťovňu, najväčšie nemocnice, regulátora a normotvorcu, by si ešte väčšmi posilnil svoj monopol a konflikt záujmov so všetkými negatívami, ktoré tieto javy sprevádzajú. Vytratil by sa nesmierne dôležitý tlak súkromných poisťovní na poskytovateľov liečiť pacientov kvalitnejšie a efektívnejšie. Na poistnom trhu treba naopak posilňovať súťaž, vstup nových hráčov na trh, dekoncentráciu.

Dúfam, že sa plány vlády na vytvorenie systému s jednou zdravotnou poisťovňou nepodaria realizovať, pričom by ma potešilo, keby bolo nakoniec dôvodom uvedomenie si vlády, že mnohé stovky miliónov eur by bolo vhodnejšie použiť na iné účely, napríklad na znižovanie verejného dlhu, čo prinesie občanom Slovenska, na rozdiel od unitárneho systému zdravotného poistenia, preukázateľné benefity.

Komentár bol citovaný 4.4.2013 v článku tlačovej agentúry SITA.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS