O hodnotení prvého roka vlády v zdravotnej politike

Stanislava Harkotová, Aktuálne.sk:
Pripravujeme tému hodnotenie vlády s príchodom výročia parlamentných volieb. Vy by ste sa nepodujali dať pani Zvolenskej/vláde v zdravotníctve známku za jej kroky za posledný rok? Vedeli by ste zároveň vybrať jedno pozitívum a naopak najhoršiu vec, ktorú vláda urobila, alebo sa usiluje urobiť?

Dušan Zachar, INEKO:
Poznamenávam, že nehodnotíme samotnú ministerku Zvolenskú, ale zdravotnú politiku celej vlády:

Ak porovnávame posledný rok predošlej vlády s prvým rokom súčasnej vlády v zdravotnej politike, vychádza nám, že terajšia vláda navrhovala a prijímala oveľa viac negatívnych opatrení ako tých pozitívnych a zároveň jej politika v zdravotníctve bola podľa nás viditeľne horšia ako za Radičovej vlády. Vláda Roberta Fica by si preto podľa nášho názoru zaslúžila za zdravotnú politiku aspoň o jeden stupeň horšiu známku – teda štvorku.

Prvý rok súčasnej vlády v zdravotníctve vnímame ako obdobie strateného času a mnohých spiatočníckych krokov a návrhov, ktoré budú negatívne ovplyvňovať slovenské zdravotníctvo aj v nasledujúcich rokoch. Vláda Roberta Fica vrátila mnohé opatrenia prijaté a realizované predošlou vládou naspäť, čo bude mať za následok finančne menej stabilné zdravotníctvo, viac zadlžené, menej efektívne, viac etatistické, politicky závislejšie a menej predvídateľné.

Za úplne najhorší krok považujeme ideologický, finančne veľmi nákladný a nevyargumentovaný návrh na zrušenie systému viacerých konkurujúcich si zdravotných poisťovní a zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia v SR, ktorý už napáchal teraz mnoho škôd – napríklad v podobe zneistenia aktérov pôsobiacich na zdravotníckom trhu či odlákania súkromných zahraničných investorov ochotných poskytnúť svoje know-how a financie na zlepšenie slovenského zdravotníctva. Prípadné zavedenie unitárneho systému by nebolo garanciou lepšie fungujúceho zdravotníctva, vláda to ani nevie preukázať, skôr by išlo o opak. Štát, ktorý má aj v súčasnosti najzásadnejší vplyv v zdravotníctve, a to cez najväčšiu poisťovňu, najväčšie nemocnice, regulátora a normotvorcu, by si ešte väčšmi posilnil svoj monopol a konflikt záujmov so všetkými negatívami, ktoré tieto javy sprevádzajú. Vytratil by sa nesmierne dôležitý tlak súkromných poisťovní na poskytovateľov liečiť pacientov kvalitnejšie a efektívnejšie. Na poistnom trhu treba naopak posilňovať súťaž, vstup nových hráčov na trh, dekoncentráciu.

Za najpozitívnejšie opatrenie súčasnej vlády v zdravotníctve považujeme dokončenie zavádzania parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotné poisťovne, tzv. PCG-model, ktorý bude medzi poisťovne rozdeľovať peniaze na základe finančnej náročnosti poistencov – cez prizmu predpísaných liekov.

Z komentára bolo citované 11.3.2013 v článku portálu Aktuálne.sk.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS