O sťažnostiach pacientov na nemocnice podaných na ÚDZS

Dušan Zachar, INEKO:
Z údajov ÚDZS o podaných sťažnostiach pacientov na nemocnice je zrejmé, že Slováci sa málo sťažujú oficiálnou cestou na poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Ak by táto premisa neplatila, dalo by sa totižto z relatívne malého počtu sťažností vydedukovať, že naše zdravotníctvo poskytuje kvalitnú a prakticky bezchybovú zdravotnú starostlivosť. V rámci nemocníc, na ktoré sa občania najčastejšie sťažujú, sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou obráti v priemere jeden pacient z vyše 700 hospitalizovaných. Úrad z týchto podnetov pritom akceptuje len každý ôsmy ako opodstatnený. Väčšinou musia potom nemocnice čeliť ročne len zopár podnetom, ktoré sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky. Výnimkou je len Univerzitná nemocnica v Bratislave, kde je počet podnetov logicky najvyšší, nakoľko je to najväčšia nemocnica na Slovensku s najviac hospitalizovanými pacientmi.

Z komentára bolo citované 8.3.2012 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS