O reexporte liekov zo Slovenska

Zuzana Tiňová, TV Markíza:
Obraciam sa na Vás s otázkou, ktorá nadväzuje na stálu tému na Slovensku – export a reexport liekov. Odborná verejnosť vidí príčiny v tom, že lieky sú na Slovensku „lacné“ – do januára 2013 nastavené na ceny rovnajúce sa druhým najnižším v EÚ, po januári 2013 ako priemer troch najnižších v EÚ. Stretla som sa s názormi, že problém reexportu by vyriešilo, keby lieky na Slovensku neboli také „lacné“. Ministerstvo zdravotníctva na to ale reaguje v zmysle, že cenu liekov nemožno zvýšiť, pretože by to bola neúnosná situácia pre štátny rozpočet.
V tejto súvislosti ma teda zaujíma:
Existuje podľa Vás pre slovenské pomery nejaká iná alternatíva ako úspešne bojovať proti reexportu liekov (aby naši pacienti našli svoje lieky v lekárňach, keď ich potrebujú), iný systém, model, ktorý by tomu zabránil? Aký? Aké kroky by podľa Vás mohlo Ministerstvo zdravotníctva zaviesť?


Dušan Zachar, INEKO:
Podľa zákona o liekoch Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nesmie povoliť vývoz lieku, ak je liek nedostatkový v SR a jeho vývoz by ohrozil jeho dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v SR. Takže riešením "problému reexportu" je, nech sa dodržiava zákon, a nech si ŠÚKL dôsledne plní svoje povinnosti.

Ak sa však ukážu robustné a dôveryhodné údaje o stálom nedostatku väčšieho počtu liekov v SR, ktorý nebol z obchodno-taktických dôvodov umelo vytvorený výrobcami a distribútormi liekov, a tiež nie je dôsledkom reexportu, je potrebné zo strany štátu uvažovať o prijímaní najprv ad hoc opatrení, ktoré zabezpečia dostupnosť liekov, ktoré sa nedajú nahradiť iným preparátom - napr. centrálny nákup liekov poisťovňami, mimoriadny dovoz zo zahraničia,  v jednotlivých prípadoch po konzultáciách s revíznymi lekármi poisťovní umožniť nákup lieku s vyššou cenou, časovo obmedzené povolenie plošne zvýšiť cenu o určité percento nad referenčnú hodnotu pri chýbajúcich dôležitých liekoch. Krajným riešením by bol návrat k menej prísnemu modelu referencovania - napr. stanovovanie cien liekov na úrovni priemeru 6 najlacnejších krajín EÚ. K akceptácii posledne menovaného kroku však zatiaľ chýbajú relevantné údaje a argumenty.

Komentár bol písaný 4.3.2013 pre TV Markíza.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS