O rýchlo rastúcich dlhoch štátnych nemocníc voči Sociálnej poisťovni

Mária Hunková, Hospodárske noviny:
Pat statnych zdravotnickych zariadeni boli vladou zaviazane, aby do konca decembra 2012 splatili svoje dlhy voci Socialnej poistovne. Spravili tak, no v sucasnosti poistovna u nich opat eviduje milionove dlhy? (Ide o UNB, DFNsP BA, FN TT, FN BB a Narodna trasfuzna sluzba.)
Ako si vysvetlujete, ze statne nemocnice tak rychlo generuju nove straty? Ako sa da tomu zamedzit?
Nie je podla Vas uprednostnovanie veritela, ak vlada prijme uznesenie, ze do daneho terminu musia statne nemocnice splatit dlhy voci jednemu konkretnemu sujektu?


Dušan Zachar, INEKO:
Krátkodobo sa dá bez uskutočnenia reforiem umelými opatreniami a zásahmi dosiahnuť, že štátna nemocnica splatí celý svoj dlh voči nejakému veriteľovi, ale neskôr sa ukáže, že to bolo napríklad na úkor iných veriteľov alebo na úkor o to rýchlejšieho nárastu nových dlhov.

Štátne nemocnice generujú preto tak rýchlo nové dlhy, lebo v nich chýbajú správne motivácie. Politicky nominovaní riaditelia nemocníc s krátkou životnosťou, chýbajúce tvrdé rozpočtové pravidlá pre hospodárenie nemocníc, nehospodárne nákupy, neustále oddlžovania zo strany štátu, legislatíva "nútiaca" vykonávať zdravotné výkony aj bez ich finančného krytia, obrovský štátny vplyv na zdravotníctvo a s tým súvisiace odmietanie privatizácie nemocníc a VšZP, zabetónovanie štátnych nemocníc v koncovej sieti - to všetko má výrazný vplyv na zlé hospodárenie štátnych nemocníc.

Ak by štátne nemocnice dlhodobo uprednostňovali pri splátkach dlhov určitý typ veriteľa, odzrkadlilo by sa to vo zvýšení nedôvery ostatných veriteľov, ktorým by sa zvýšilo riziko, ktoré by museli napr. pri budúcich dodávkach tovaru či služieb premietnuť do cien, alebo by boli náchylnejší podniknúť iné opatrenia na ochranu svojich pohľadávok - napr. podanie návrhu na exekúciu alebo vyhlásenie konkurzu. 

Z komentára bolo citované 28.2.2013 v článku Hospodárskych novín.


 
 

 
Copyright © 2023 Dôvera | Powered by Cyclone3 XUL CMS